Magazin Godine Zdravlje

Mozak nas laže, hvala mu na tome (1)

Da li znate da svet, zapravo, “vidite” naopačke? Vaš mozak se petlja u vašu percepciju tako da mislite da svet vidite “normalno”.

Jedan od najfascinantnijih sakrivenih podviga ljudskog mozga jeste njegova sposobnost da popuni praznine u našem vidu ili čak doda stimulus koji izgeda da bi trebalo da postoji, ali se iz nekog razloga ne vidi.

“Trebalo” je najinteresantnije jer podrazumeva nešto racionalno i smisleno, a nijedno od ta dva pojma ne bi trebalo da ima ulogu u najobičnijoj stimulaciji čula ili percepciji. Naš mozak redovno popunjava praznine koje se otkrivaju u našem vidnom polju.

Da li znate da svet, zapravo, “vidite” naopačke? Da, upravo tako – naopačke. Samo što to ne znate pošto se vaš mozak petlja u vašu percepciju tako da mislite da svet vidite “normalno”.

Ovo je jedan od mnogih primera kako mozak promišlja ono što vidi. On je stalno uključen u interpretativnu (razmišljanje) funkciju u vezi sa vidom. Mozak automatski preuzima obrnutu sliku koju mu prezentuje mrežnjača oka i okreće je kako treba da bi naše viđenje sveta odgovaralo našem iskustvu stvarnosti. 

Serijal tekstova “Mozak nas laže, hvala mu na tome” napisan je na osnovu knjige Nansy du Tertre “Psychic Intuition: Everything You Ever Wanted to Ask but Were Afraid to Know


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija