Foto albumi Republika Srbija

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Slika: MInistarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

Prema odredbi člana 17. Zakona o ministarstvima Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike obavlja poslove državne uprave u vezi sa svim pitanjima vezanim za rad i socijalnu politiku…

Prema Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike obavlja poslove državne uprave koji se, između ostalog, odnose na:

  • sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima – zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, plate u javnom sektoru (uz ministarstvo finansija)
  • bezbednost i zdravlje na radu, sindikalno organizovanje i štrajk, evidencije u oblasti rada, antidiskriminacionu politiku
  • sistem socijalne zaštite, sistem porodičnopravne zaštite, brak, ravnopravnost polova, populacionu politiku, planiranje porodice, porodicu i decu
  • ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih ugroženih grupa
  • sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
  • socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika, boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi, negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije
  • priprema nacionalnog standarda kvalifikacija i predlaganje mera za unapređenje sistema obrazovanja odraslih.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija