Početna Magazin Godine Srbija Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Prema odredbi člana 17. Zakona o ministarstvima Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike obavlja poslove državne uprave u vezi sa svim pitanjima vezanim za rad i socijalnu politiku…

Prema Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike obavlja poslove državne uprave koji se, između ostalog, odnose na:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima – zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, plate u javnom sektoru (uz ministarstvo finansija)
  • bezbednost i zdravlje na radu, sindikalno organizovanje i štrajk, evidencije u oblasti rada, antidiskriminacionu politiku
  • sistem socijalne zaštite, sistem porodičnopravne zaštite, brak, ravnopravnost polova, populacionu politiku, planiranje porodice, porodicu i decu
  • ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih ugroženih grupa
  • sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
  • socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika, boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi, negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije
  • priprema nacionalnog standarda kvalifikacija i predlaganje mera za unapređenje sistema obrazovanja odraslih.