Foto albumi Republika Srbija

Narodna skupština Republike Srbije

Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji…

Narodna skupština donosi i menja Ustav, odlučuje o promeni granice Republike Srbije, potvrđuje međunarodne ugovore, odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje, donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije, usvaja plan razvoja i prostorni plan, usvaja budžet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade, itd.

U ostvarivanju izborne funkcije, Narodna skupština bira Vladu, bira sudije Ustavnog sudai odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata, bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužiocaijavne tužiocei odlučuje o prestanku njihove funcije, bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa Ustavom i zakonom, bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera, bira i razrešava Zaštitnika građana, bira i razrešava druge funkcionere određene zakonom.

U ostvarivanju kontrolne funkcije, Narodna skupština vrši nadzor nad radom Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara, službi bezbednosti, guvernera Narodne banke Srbije, Zaštitnika građana, itd. U ostvarivanju predstavničke funkcije, narodni poslanici razmatraju predstavke i predloge građana, održavaju sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama van sedišta Skupštine.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija