Početna Magazin Godine Srbija Narodna skupština Republike Srbije

Narodna skupština Republike Srbije

Narodna skupština Republike Srbije

Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Narodna skupština donosi i menja Ustav, odlučuje o promeni granice Republike Srbije, potvrđuje međunarodne ugovore, odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje, donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije, usvaja plan razvoja i prostorni plan, usvaja budžet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade, itd.

U ostvarivanju izborne funkcije, Narodna skupština bira Vladu, bira sudije Ustavnog sudai odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata, bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužiocaijavne tužiocei odlučuje o prestanku njihove funcije, bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa Ustavom i zakonom, bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera, bira i razrešava Zaštitnika građana, bira i razrešava druge funkcionere određene zakonom.

U ostvarivanju kontrolne funkcije, Narodna skupština vrši nadzor nad radom Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara, službi bezbednosti, guvernera Narodne banke Srbije, Zaštitnika građana, itd. U ostvarivanju predstavničke funkcije, narodni poslanici razmatraju predstavke i predloge građana, održavaju sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama van sedišta Skupštine.