Ekonomija Magazin Godine Srbija Svet

Minimalac u Srbiji manji od najmanjeg u EU

U Srbiji je od aprila 2012. do kraja 2014. godine minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 115 dinara po radnom satu. Po vladinoj odluci, neto minimalac za period januar–decembar 2015. godine je 121 dinar po radnom satu.

Neto iznos minimalne zarade u Srbiji isplaćene u januaru bio je 21.296 dinara za 176 radnih sati, a za februar 19.360 dinara za 160 radnih sati, bez obzira za koji prethodni mesec se isplaćuje.

U Srbiji minimalna cena radnog sata sada se kreće oko jednog evra (minimalac u januaru iznosio je 174 evra), u Luksemburgu 11 evra, Francuskoj 8,28 a u Nemačkoj 7,72:

  • Luksemburg 1.923 evra (najviše u EU)
  • SAD – 1.035 evra (januar 2015)
  • Bugarska 184 evra (najniže u EU)
  • Srbija 174 evra

Sada važeća minimalna cena rada u Srbiji doneta je na osnovu inoviranog člana 112. Zakona o radu, koji propisuje da se pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi naročito od egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, produktivnosti i prosečne zarade u Republici.

Minimalna zarada se uvećava za minuli rad, topli obrok, a eventualno i regres.

Iako se razlike u minimalnim platama čine prilično velike, kada se posmatraju prema paritetu kupovne moći, odnosno kada se uzmu u obzir razlike u cenama, upućeni tvrde da je odnos između najmanje i najveće minimalne plate u Evropi 1:4, prenosi Politika.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija