Početna Magazin Godine Istorija Miloš Milikić Mido želi rehabilitaciju Milovana Đilasa

Miloš Milikić Mido želi rehabilitaciju Milovana Đilasa

Milovan Milikić Mido, nekada najmlađi pukovnik u JNA, preko SUBNOR-a pokreće inicijativu za vraćanje odlikovanja Milovanu Đilasu.

Nekada najmlađi pukovnik u JNA, pilot, nastavnik letenja i probni pilot na oko 40 tipova aviona, sa preko 42 godine neprekidnog letačkog staža, komandant puka, divizije, nastavnik, načelnik katedre i vršilac dužnosti načelnika Više vojne vazduhoplovne akademije, Milovan Milikić – Mido, preko 45 godina bavi se istorijom Drugog svetskog rata, a četiri godine posvetio je istraživanjima o svom zemljaku Milovanu Đilasu. 
Napisao je i knjigu „Ratnim stazama Milovana Đilasa”, a na 20. Skupštini Subnora Srbije pokrenuo je pitanje rehabilitacije Đilasa i vraćanja odlikovanja, čina general-pukovnika JNA i poništenje svih kazni koje su mu izrečene na četiri tajna suđenja za vreme Titove vladavine:
– Đilas je kao puškomitraljezac branio ranjenike na Zlatiboru i prilikom povlačenja Vrhovnog štaba. U Prvoj neprijateljskoj ofanzivi, rukovodio je prikupljanjem razbijenih jedinica i uz stalne borbe pripremio ih za formiranje Prve i Druge proleterske brigade. Komandovao je Drugom grupom divizija na Sutjesci, juna 1943, na koje se sručilo 127.000 neprijateljskih vojnika.
Grupa od osam generala i narodnih heroja podigla je 1990. godine pitanje da se Đilasu „vrate sva odlikovanja, čin general-pukovnika i ponište sve četiri presude, da se osude dirigovane laži i klevete, a njemu vrati mesto koje mu pripada kao književniku, borcu i heroju“.
Tada Stipe Šuvar i Dobrica Ćosić nisu hteli da udovolje zahtevu osam generala i narodnih heroja, a do danas mu je vraćena samo pecaroška dozvola, pošto mu je oduzelo društvo pecaroša nekada kao „narodnom neprijatelju broj jedan”.