Istorija Magazin Godine

Miloš Milikić Mido želi rehabilitaciju Milovana Đilasa

Milovan Milikić Mido, nekada najmlađi pukovnik u JNA, preko SUBNOR-a pokreće inicijativu za vraćanje odlikovanja Milovanu Đilasu.

Nekada najmlađi pukovnik u JNA, pilot, nastavnik letenja i probni pilot na oko 40 tipova aviona, sa preko 42 godine neprekidnog letačkog staža, komandant puka, divizije, nastavnik, načelnik katedre i vršilac dužnosti načelnika Više vojne vazduhoplovne akademije, Milovan Milikić – Mido, preko 45 godina bavi se istorijom Drugog svetskog rata, a četiri godine posvetio je istraživanjima o svom zemljaku Milovanu Đilasu. 
Napisao je i knjigu „Ratnim stazama Milovana Đilasa”, a na 20. Skupštini Subnora Srbije pokrenuo je pitanje rehabilitacije Đilasa i vraćanja odlikovanja, čina general-pukovnika JNA i poništenje svih kazni koje su mu izrečene na četiri tajna suđenja za vreme Titove vladavine:
– Đilas je kao puškomitraljezac branio ranjenike na Zlatiboru i prilikom povlačenja Vrhovnog štaba. U Prvoj neprijateljskoj ofanzivi, rukovodio je prikupljanjem razbijenih jedinica i uz stalne borbe pripremio ih za formiranje Prve i Druge proleterske brigade. Komandovao je Drugom grupom divizija na Sutjesci, juna 1943, na koje se sručilo 127.000 neprijateljskih vojnika.
Grupa od osam generala i narodnih heroja podigla je 1990. godine pitanje da se Đilasu “vrate sva odlikovanja, čin general-pukovnika i ponište sve četiri presude, da se osude dirigovane laži i klevete, a njemu vrati mesto koje mu pripada kao književniku, borcu i heroju”.
Tada Stipe Šuvar i Dobrica Ćosić nisu hteli da udovolje zahtevu osam generala i narodnih heroja, a do danas mu je vraćena samo pecaroška dozvola, pošto mu je oduzelo društvo pecaroša nekada kao „narodnom neprijatelju broj jedan”.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija