Magazin Godine Srbija

Makroekonomija: Budžet Republike Srbije II 2015

Prema podacima ministarstva finansija, u februaru 2015. godine primanja budžeta iznosila su 69 milijardi dinara, izdaci su bili 80,7 milijardi dinara, te je nakon januarskog suficita od 13,6 milijardi dinara, ostvaren deficit u iznosu od 11,7 milijardi dinara.

U odnosu na isti mesec 2014. godine primanja su nominalno povećana za 17,3% (realno za 16,3%), izdaci su smanjeni za 5,3% (realno za 6%), pa je i deficit smanjen za 55,5%, sa visokih 26,4 milijardi dinara u februaru 2014 godine.

U prva dva meseca 2015. godine, u odnosu na isti period 2014 godine, primanja budžeta su povećana za 17,6 milijardi dinara, a izdaci budžeta su smanjeni za skoro identičnih 17,7 milijardi dinara, te je budžetski saldo poboljšan za 35,3 milijardi dinara (iz deficita od 33,4 u suficit od 1,9 milijardi dinara).

Na strani primanja, neporeski prihodi su povećani za 14,1 milijardi dinara, što je četiri petine od ukupnog porasta primanja. Primanja od PDV-a povećana su za 2,3 milijarde dinara, od akciza za 1,9 milijardi, od carina i poreza na dohodak građana po 0,4 milijardi dinara, dok su primanja od poreza na dobit preduzeća smanjena za 1,4 milijardi dinara.

Na strani izdataka, najviše su smanjeni izdaci za transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (za 14,6 milijardi dinara), i rashodi za zaposlene (za 6,1 milijardi dinara), pa je po njihovom isključivanju ostatak izdataka povećan za 3 milijarde dinara.

Povećani su izdaci za kamate za 2,8 milijardi dinara, aktivirane garancije, i u malom iznosu subvencije i dotacije međunarodnim organizacijama.

Smanjeni su i rashodi sa kupovinu robe i usluga (za 1.108 miliona dinara), socijalna zaštita iz budžeta (1.144) i kapitalni izdaci (za 1.076 miliona dinara), piše sajt Makroekonomija.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija