Početna Magazin Godine Čovek i smrt Legalizacija namerne smrti: Asistirano samoubistvo i eutanazija

Legalizacija namerne smrti: Asistirano samoubistvo i eutanazija

Legalizacija namerne smrti: Asistirano samoubistvo i eutanazija

Asistirano samoubistvo i eutanazija, uz prisustvo, uputstva ili pomoć lekara, dve su prakse namernog izazivanja (prevremene) smrti koje su već legalizovane u nekim zemljama.

U ovom serijalu tekstova Penzin pojašnjava sličnosti i razlike ove dve prakse i obrađuje iskustva zemalja koje su legalizovale jednu ili obe prakse, ili tolerišu njihovo sprovođenje:

Krivični zakonik Republike Srbije:

Lišenje života iz samilosti, Član 117:

Ko liši života punoletno lice iz samilosti zbog teškog zdravstvenog stanja u kojem se to lice nalazi, a na njegov ozbiljan i izričit zahtev, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu, Član 119:

(1) Ko navede drugog na samoubistvo ili mu pomogne u izvršenju samoubistva, pa ovo bude izvršeno ili pokušano, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ko drugom pomogne u izvršenju samoubistva pod uslovima iz člana 117. ovog zakonika, pa ovo bude izvršeno ili pokušano, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema maloletniku ili prema licu koje se nalazi u stanju bitno smanjene uračunljivosti, kazniće se zatvorom od dve do deset godina.

(4) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema detetu ili prema neuračunljivom licu, učinilac će se kazniti po članu 114. ovog zakonika.

(5) Ko surovo ili nečovečno postupa sa licem koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti, pa ono usled takvog postupanja izvrši ili pokuša samoubistvo koje se može pripisati nehatu učinioca, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.