Početna Magazin Godine Čovek i smrt Legalizacija namerne smrti (5): Asistirano samoubistvo kao solomonsko rešenje

Legalizacija namerne smrti (5): Asistirano samoubistvo kao solomonsko rešenje

Legalizovanje samo asistiranog samoubistva (sa jasnim proceduralnim pravilima), ali ne i eutanazije izgleda da ograničava broj pospešenih smrti i njihovo povećanje tokom vremena.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
U ovom serijalu tekstova Penzin pojašnjava sličnosti i razlike prakse asistiranog samoubistva i eutanazije i obrađuje iskustva zemalja koje su legalizovale jednu ili obe prakse, ili tolerišu njihovo sprovođenje:  
Upoređujući države koje dozvoljavaju samo asistirano samoubistvo, odsustvo zakona koji određuje proceduralne aspekte u Švajcarskoj moglo bi biti jedan od razloga za sve veću učestalost potpomognutog samoubistva u ovoj zemlji, pogotovo jer znatan broj pacijenata bez terminalne bolesti traži i dobija asistirano samoubistvo.

Prema tome, legalizovanje samo asistiranog samoubistva (sa jasnim proceduralnim pravilima), ali ne i eutanazije izgleda da ograničava broj pospešenih smrti i njihovo povećanje tokom vremena.

Ovo može biti delimično zbog višeg psihološkog praga kada je u pitanju asistirano samoubistvo i, sa izuzetkom Švajcarske, strožijim proceduralnim pravilima koja isključuju pacijente koji nisu terminalno bolesni.

Klaudija Gamondi i njene kolege zaključuju u članku objavljenom u časopisu Lancet da su potrebna dalja istraživanja ovih razloga, razloga koji će biti važni za informisanje svih uključenih u tekuće političke diskusije širom sveta u vezi sa ovim pitanjem.