Početna Magazin Godine Obučavamo li studente medicine za sve veći broj starih pacijenata

Obučavamo li studente medicine za sve veći broj starih pacijenata

Obučavamo li studente medicine za sve veći broj starih pacijenata

Opsežno istraživanje u Velikoj Britaniji došlo je do zaključka da hiljade mladih lekara koji se trenutno školuju nemaju potrebne veštine i trening da zbrinu starije pacijente na odgovarajuć način.

Studija je obuhvatila većinu visokih škola za medicinu i uvidela da postoji jaz između broja starijih pacijenata i broja mladih lekara koji se školoju da se brinu (i) o njima, uvažavajući sve kompleksne potrebe starijih pacijenata.

– Mnogi problemi koje smo imali tokom poslednjih 10 godina u nezi starih bili su posledica neodgovarajuće komunikacije, slabog prepoznavanja problema i teškoća u komunikaciji naročito sa osobama na koncu života, u slučajevima reanimacije i sa osobama koje pate od demencije – kaže dr Adam Gordon, konsultant i predavač medicine za stare na univerzitetskoj bolnici u Notingemu.

Neki studenti medicine imaju tek oko 55 sati specijalističkog treninga u ovoj oblasti tokom pet godina raznih studija. Do 2008. godine mnoge medicinske visoke škole uopšte nisu obrađivale temu zlostavljanja starih i dekubitusa iako su ovo veoma aktuelne teme u toj zemlji.

– Većina obrazovnog programa koji je posvećen starima ticao se pluća, srca i jetre, i nade da će studenti sami povezati druge stvari. Danas često vidimo da se to ne dešava a brigu o starima upoznajemo kroz brojne skandale u vezi sa njihovim tretmanom – kaže dr Gordon za Independent.