Magazin Godine Tehnologija i obrazovanje Zdravlje

Obučavamo li studente medicine za sve veći broj starih pacijenata

Opsežno istraživanje u Velikoj Britaniji došlo je do zaključka da hiljade mladih lekara koji se trenutno školuju nemaju potrebne veštine i trening da zbrinu starije pacijente na odgovarajuć način.

Studija je obuhvatila većinu visokih škola za medicinu i uvidela da postoji jaz između broja starijih pacijenata i broja mladih lekara koji se školoju da se brinu (i) o njima, uvažavajući sve kompleksne potrebe starijih pacijenata.

– Mnogi problemi koje smo imali tokom poslednjih 10 godina u nezi starih bili su posledica neodgovarajuće komunikacije, slabog prepoznavanja problema i teškoća u komunikaciji naročito sa osobama na koncu života, u slučajevima reanimacije i sa osobama koje pate od demencije – kaže dr Adam Gordon, konsultant i predavač medicine za stare na univerzitetskoj bolnici u Notingemu.

Neki studenti medicine imaju tek oko 55 sati specijalističkog treninga u ovoj oblasti tokom pet godina raznih studija. Do 2008. godine mnoge medicinske visoke škole uopšte nisu obrađivale temu zlostavljanja starih i dekubitusa iako su ovo veoma aktuelne teme u toj zemlji.

– Većina obrazovnog programa koji je posvećen starima ticao se pluća, srca i jetre, i nade da će studenti sami povezati druge stvari. Danas često vidimo da se to ne dešava a brigu o starima upoznajemo kroz brojne skandale u vezi sa njihovim tretmanom – kaže dr Gordon za Independent.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija