Magazin Godine Srbija Život i godine

Kragujevac: Kolo srpskih sestara – 110 godina dobročinstva

Kragujevačko Kolo srpskih sestara dobilo je monografiju povodom 110 godina od prvog osnivanja, koje su uradili autori iz Centra za naučnoistraživački rad SANU pri Univerzitetu u Kragujevcu.

Na preko 300 stranica ispričana je istorija srpskog naroda prve polovine 20 veka, u kojoj je Kolo, posebno u ratnim i poratnim godinama, imalo značajnu ulogu, pre svega zahvaljujući mnogobrojnim humanitarnim akcijama u kojima su učestvovale članice ove organizacije, piše Politika.

Drugi deo monografije odnosi se na period nakon obnove kragujevačkog Kola srpskih sestara 1991. godine. Naime, posle Drugog svetskog rata, Kolo je zanemareno od nove revolucionarne vlasti, i prestalo je da postoji.

Kragujevačko Kolo srpskih sestara, koje ima dobru saradnju sa lokalnom upravom, Eparhijom šumadijskom i Crvenim krstom, kao i sa drugim udruženjima sličnog karaktera, posebnu pažnju posvećuje organizaciji savremenih humanitarnih balova.

Na tim večerima prikuplja se pomoć, ali se i obnavlja tradicija, u kojoj su balovi imali značajno mesto kao skupovi koji su afirmisali lepo ponašanje i kulturu dobročinstva.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija