Magazin Godine Srbija

Konkurs za banjsko lečenje o trošku PIO fonda 2016. godine

Slika: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO)

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2016. godinu. Ovde pročitajte oglas i uslove…

Na osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, 33/2016), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje

O G L A S
za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju
za 2016. godinu

 1. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za februar 2016. godine niža od iznosa prosečne penzije za februar 2016. godine u Fondu, odnosno od 23.463,00 dinara.
 2. Pravo da se jave na oglas imaju korisnici penzija iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 12. 2. 2016. godine 1€ = 122,8420 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi iznos iz tačke 1 ovog oglasa.
 3. Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina.
 4. Uz prijavu, potrebno je podneti:
  – penzijski ček za februar 2016. godine
  – dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima
  (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja)
  – fotokopiju lične karte
  – postojeću medicinsku dokumentaciju
  – pisanu izjavu, na propisanom obrascu prijave, o drugim ličnim primanjima i o tome da u prethodnih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda.
 5. Prijave se podnose Organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
 6. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
 7. Prijave na oglas mogu da se podnesu u roku do petnaest dana od dana objavljivanja.
 8. Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.
 9. Komisija iz tačke 8. dužna je da u roku od tri dana razmotri podnete prigovore i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju i objavi je na oglasnoj tabli opštinske organizacije korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost” i oglasnoj tabli Direkcije Fonda, filijale Fonda, odnosno službe filijale i ispostave.

Prijava za upućivanje na rehabilitaciju (u PDF-u, link ka obrascu na sajtu PIO fonda)

Spisak banja (u PDF-u, link ka spisku na sajtu PIO fonda)


Napomena Penzina: U PIO fondu su nam potvrdili da je rok za slanje prijava 25. april 2016. godine

Ovde možete pronaći kontakte PIO fonda

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija