Početna Magazin Godine Društvo Kina: Pripreme za starenje stanovništva

Kina: Pripreme za starenje stanovništva

Kineske vlasti uputile su zvanično cirkularno saopštenje javnosti o merama koje treba preduzeti u narednom periodu kako bi se društvo pripremilo za starenje stanovništva…

Deset kineskih vladinih institucija ministarskog nivoa, uključujući ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovanja, u ponedeljak, 7. jula 2014. godine, objavili su cirkularni poziv državi da se pripremi za starenje stanovništva.

Poziv navodi da je broj starih u Kini dostigao 200 miliona u 2013. godini i da će najstariji činiti 30 odsto kineskog društva do 2042. godine. Zato poručuje da vladina tela i nevladine institucije treba da obezbede veći broj dobrovoljnih usluga za stare i da podstaknu mlade generacije da budu svesnije potreba i briga starih.

Poziv ističe i da je potrebno ubrzati razvoj industrije za potrebe starih lica, kao što je gradnja domova za stare i škola za obrazovanje starih.

U njemu se navodi i da stare ne treba gledati kao teret društva već kao dragoceni ljudski resurs za održivi rast ekonomije.

Javni sektor uključiće stare da učestvuju u raznim društvenim aktivnostima kao što je predavanje u školama ili pomoć u naučnim istraživanjima, u cilju pružanja osećaja zadovoljstva uz istovremenu promociju društvene harmonije i ekonomije, prenosi Global Post.