Početna Magazin Godine Društvo Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta (6)

Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta (6)

Mit br. 6: Stariji nisu privlačni potrošači prodavcima
Realnost br. 6: Stariji potrošači imaju ogromnu kupovnu moć i predstavljaju neiskorišćeni deo tržišta

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta – Uvod
Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta – (1)
Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta – (2)

Stariji potrošači ne troše mnogo, jedan je od argumenata, zato što raspolažu sa manje prihoda i često više vole da štede novac nego da ga troše. Štaviše, manje su pokretni i imaju već izgrađen ukus, te je teže ubediti ih da probaju nove proizvode.

Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta – (3)
Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta – (4)
Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta – (5)

Istraživanja pokazuju da skeptici koji ovako misle nisu u pravu. Jedno istraživanje je zaključilo da samo 37% preduzeća smatra da je važno uzeti u obzir potrebe i želje starijih potrošača kada razvijaju proizvod za njih. Većina preduzeća posvećuje veliku pažnju razlici između 20-godišnjaka i 40-godišnjaka, ali stavljaju 50-godišnjake i 70-godišnjake u istu kategoriju. Ovaj skepticizam se reflektuje i na marketing jer samo oko 30% reklama prikazuje osobu stariju od 50 godina. Ne iznenađuje onda što 70% ljudi starijih od 55 smatra da marketing ne vodi računa o njihovim potrebama.

U stvarnosti, stariji potrošači imaju ogromnu kupovnu moć. U SAD, potrošači stariji od 50 godina godišnje troše za oko jedan bilion dolara više od mlađih.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, bejbibumeri drže oko 80% finansijskih sredstava. U EU, procenjuje se da osobe starije od 65 godina „vrede“ više od 300 milijardi evra.

Očigledno, preduzeća nisu uložila dovoljno vremena i sredstava za razumevanje neiskorišćenih mogućnosti koje nude stariji potrošači.

Preduzeća bi trebalo da počnu da usvajaju sveobuhvatnije strategije razvoja proizvoda i marketinške pristupe koji uključuju potrošače svih godina.

Neka preduzeća su već proširila svoju gamu proizvoda i na starije potrošače. Npr, Harli Dejvson – shvatajući da su u poslednje dve decenije prosečne godine njihovih kupaca porasle sa 38 na 46 godina – dizajnira nove motore kako bi se oni dopali potrošačima u šezdesetim ili čak starijim.

Dobar primer kada je u pitanju marketing jeste Unileverova reklama za Dove sapun koja je prikazala obične žene sa pitanjima kao što je: „Zašto ženama nije drago da budu sede?“. Kampanja je pomogla kompaniji da značajno poveća prodaju širom sveta.