Početna Magazin Godine Ekonomija Kako do održivog PIO fonda

Kako do održivog PIO fonda

Najbolje rešenje za efikasan penzioni sistem u Srbiji jeste da se Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) da na upravljanje imovina u koju je Fond tokom prethodnih decenija uložio više od 10,5 milijardi evra.

Za penzije se izdvaja 28 odsto budžeta, a sadašnji penzioni sistem je neodrživ, prema opštoj oceni stručnjaka.

Još prošle godine predstavljene su mere koje bi trebalo donekle da rasterete sistem, poput penala za prevremeno penzionisanje i pomeranja starosne granice za penziju. Stručnjaci, međutim, ukazuju da je za održivost sistema potrebna reforma PIO fonda, koji bi trebalo da raspolaže svojom imovinom i obezbeđuje isplatu penzija.

Šef radne grupe za restrukturiranje PIO fonda i predstavnik Unije poslodavaca Slavenko Grgurević, rekao je da je kapitalizacija PIO fonda projekat bez alternative i da bi restrukturiranje Fonda trebalo da bude zasnovano na svojini, to jest da se imovina koju je Fond ulagao njemu i vrati.

Prema njegovim rečima, kapitalizacijom PIO fonda bi se za pet do deset godina učešće budžeta u sredstvima Fonda smanjilo sa 43 na 20 odsto. Prema podacima Fiskalnog saveta, učešće penzija u bruto domaćem proizvodu Srbije je 13 odsto, što je za 4,5 procentnih poena više od proseka u tranzicionim evropskim državama i nije održivo na duži rok, prenosi Tanjug.

Napomena Penzina: pre nepunih mesec dana preneto je da je izdvajanje iz budžeta za penzije 13-14 odsto