Početna Magazin Godine Kada sebe počnemo da doživljavamo kao seniora?

Kada sebe počnemo da doživljavamo kao seniora?

Postoji velika promena u shvatanju termina „senior“ i u njegovom prihvatanju u opisivanju sebe od 65. godine života. 

Svaka osoba se različito razvija, ponaša i živi. Kao što ima zrelije dece, tako ima i „mlađih“ starijih osoba. Ne treba etiketirati ljude. Ali je uvek zanimljivo saznati više o tome kako ljudi koji u današnje vreme hodaju ovom planetom doživljavaju svoje godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Francuska kompanija koja se bavi iznajmljivanjem stanova u centru gradova sa posebnim uslugama za starije osobe – Cogedim Club, sprovela je ispitivanje nazvano „Barometar 55+“ sa namerom da saznaju kada ljudi počnu sebe da doživljavaju kao seniore.

Stručnjaci imaju razne starosne teorije i analize starih osoba. Ali šta o starosti misle osobe koje su u graničnom ili u tom životnom dobu? To su želeli da otkriju u ovoj kompaniji ispitujući veoma veliki broj ljudi.

Ispostavilo se da ljudi starosti od 55 do 65 godina imaju dosta različito mišljenje o statusu „seniora“ od osoba koje su starije od 78 godina.
Tako postoji velika promena u shvatanju termina „senior“ i u njegovom prihvatanju u opisivanju sebe od 65. godine života. Osobe koje imaju 55 ili 60 sebe nikako ne doživljavaju kao stare, dok je, u proseku, od 65. godine starosti skoro svaki ispitanik sebe opisao tom rečju.

Ovaj prosek je, međutim, nastao spajanjem podataka ispitivanih žena i muškaraca, a kod njih postoji razlika. U proseku, muškarci sebe počnu da doživljavaju kao seniore od 63. godine, a žene od 66. godine života.