Početna Magazin Godine Društvo Kada diploma fakulteta prestane da bude uslov za posao

Kada diploma fakulteta prestane da bude uslov za posao

Kada diploma fakulteta prestane da bude uslov za posao

Ernst & Young, jedna od najčuvenijih kompanija iz Velike Britanije, i jedan od najvećih tamošnjih poslodavaca novih akademaca, objavila je da će ukinuti zahtev obavezne fakultetske diplome u svojim kriterijumima za zapošljavanje…

Obrazloženje? Ukratko: „Ne postoje dokazi da je uspeh na univerzitetu povezan sa uspehom u kasnijem životu.“

Uzevši ovo kao činjenicu, kompanija je rešila da otvori vrata svim talentovanim pojedincima bez obzira na njihovo formalno obrazovanje.

Maggie Stilwell, jedna od stručnjaka u kadrovskoj službi kompanije, izjavila je da će ubuduće za procenu biti korišćeni onlajn alati:

Akademske kvalifikacije i dalje će biti uzete u obzir, i ostaće važan faktor procene kandidata u celini, ali više neće predstavljati barijeru da uopšte uđete u proces regrutacije za radno mesto. Naše interno istraživanje sa preko 400 diplomaca fakulteta pokazalo je da je posmatranje samo uspeha na studijama suviše maglovit pristup u procesu regrutacije kandidata. Ne postoje dokazi na osnovu kojih možemo da zaključimo da uspeh na studijama ima veze sa budućim uspehom u sticanju profesionalnih kvalifikacija koje slede – rekla je ona.

Kompanija Ernst & Young svake godine zapošljava 200 diplomaca, što je čini petim najvećim poslodavce za fakultetski obrazovane mlade ljude u Velikoj Britaniji.

Najavljena promena stupa na snagu već od ove, 2016. godine. Ipak, ovo nije prvo takvo degradiranje diploma, i sve više kompanija i institucija ne računaju previše na prethodne uspehe, već fokus polako prebacuju i na druge važne osobine kandidata, poput kompanije PwC iz SAD.

izvor: Penzin, HP