Društvo Magazin Godine Tehnologija i obrazovanje

Kada diploma fakulteta prestane da bude uslov za posao

Ernst & Young, jedna od najčuvenijih kompanija iz Velike Britanije, i jedan od najvećih tamošnjih poslodavaca novih akademaca, objavila je da će ukinuti zahtev obavezne fakultetske diplome u svojim kriterijumima za zapošljavanje…

Obrazloženje? Ukratko: “Ne postoje dokazi da je uspeh na univerzitetu povezan sa uspehom u kasnijem životu.”

Uzevši ovo kao činjenicu, kompanija je rešila da otvori vrata svim talentovanim pojedincima bez obzira na njihovo formalno obrazovanje.

Maggie Stilwell, jedna od stručnjaka u kadrovskoj službi kompanije, izjavila je da će ubuduće za procenu biti korišćeni onlajn alati:

Akademske kvalifikacije i dalje će biti uzete u obzir, i ostaće važan faktor procene kandidata u celini, ali više neće predstavljati barijeru da uopšte uđete u proces regrutacije za radno mesto. Naše interno istraživanje sa preko 400 diplomaca fakulteta pokazalo je da je posmatranje samo uspeha na studijama suviše maglovit pristup u procesu regrutacije kandidata. Ne postoje dokazi na osnovu kojih možemo da zaključimo da uspeh na studijama ima veze sa budućim uspehom u sticanju profesionalnih kvalifikacija koje slede – rekla je ona.

Kompanija Ernst & Young svake godine zapošljava 200 diplomaca, što je čini petim najvećim poslodavce za fakultetski obrazovane mlade ljude u Velikoj Britaniji.

Najavljena promena stupa na snagu već od ove, 2016. godine. Ipak, ovo nije prvo takvo degradiranje diploma, i sve više kompanija i institucija ne računaju previše na prethodne uspehe, već fokus polako prebacuju i na druge važne osobine kandidata, poput kompanije PwC iz SAD.

izvor: Penzin, HP


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija