Foto albumi Zakoni Republike Srbije

Deset Božjih zapovesti

Tradicionalne monoteističke religije – judaizam, hrišćanstvo i islam, sve u svojim učenjima kao jednu od ključnih figura imaju Mojsija (Mošea, Musu) i priču o izgonu Jevreja iz Egipta.

Na putu od Egipta ka Obećanoj zemlji, Bog je na Sinajskoj gori Jevrejima preko Mojsija dao deset zapovesti kojih se moraju pridržavati. To predanje je uneto u Stari zavet koji je sastavni deo verovanja i Jevreja i hrišćana, dok je Musa, kako Mojsija zovu muslimani, najčešće spominjan prorok u Kuranu. Deset Božjih zapovesti su utkane u sve pore savremene civilizacije, bez obzira na to koliko su (ne)prepoznatljive kao deo religijskog učenja.

U prevodu koji koristi Srpska pravoslavna crkva, deset Božjih zapovesti glase:

  1. Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih bogova osim Mene.
  2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
  3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda svog.
  4. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i obavi sve poslove svoje, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome.
  5. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
  6. Ne ubij.
  7. Ne čini preljube.
  8. Ne ukradi.
  9. Ne svedoči lažno na bližnjega svoga.
  10. Ne poželi ništa što je tuđe.

Prikazan je deo slike holandskog umetnika Ferdinanda Bola (1616-1680) „Mojsijev silazak sa Sinajske gore sa Deset zapovesti“. Slika se nalazi u Kraljevskoj palati u Amsterdamu


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija