Jedna je porodica – Porodica kao osnovni stub podrške starijima i osobama sa invaliditetom

„Jedna je porodica“, okrugli sto o ulozi koju ima porodica kao osnovni stub podrške starijima i osobama sa invaliditetom, održan je na Međunarodni dan porodice.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Na Međunarodni dan porodice, 15. maj, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizuju okrugli sto „Jedna je porodica“. Tema ovog okruglog stola je uloga i položaj porodica kao osnovni stub podrške starijima i osobama sa invaliditetom.

Porodica bi trebalo da predstavlja stabilnu socijalnu zajednicu i izvor podrške za sve njene članove. Ovde spadaju i članovi porodice kojima je potrebna dodatna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti poput osoba sa invaliditetom, dece sa smetnjama u razvoju, starijih osoba.

Ipak, pitanje je u kom obimu i koje vrste podrške porodica treba da pruža svojim članovima? Kako obezbeđivanje ove podrške utiče na porodicu? Kakvi vidovi podrške su porodici potrebni? O ovim pitanjima se nedovoljno razgovara.

Opšteprihvaćen stav je da su žene te koje treba da brinu o članovima porodice, pa čak i ukoliko je potrebno da prekinu karijeru. Da li je to ispravno?

Iako se obuhvat korisnika usluga socijalne zaštite povećava, zastupljenost i razvijenost ovih usluga, kao i samog sistema socijalne zaštite, još uvek ne može da im obezbedi samostalan život i nezavisnost. U Srbiji ne postoji sistem podrške neformalnim negovateljima. Zbog toga porodica preuzima najveći deo nege. Njihov rad najčešće ostaje nevidljiv i sagledava se kao deo rodne uloge.

Okrugli sto „Jedna je porodica“

Cilj okruglog stola „Jedna je porodica“ jeste da se donosiocima odluka, ali i građanima i građankama, iz različitih perspektiva predstave izazove sa kojima se porodice suočavaju, kao i stavove i očekivanja o ulogama članova porodice koji osnov imaju u kulturi. Cilj okruglog stola je i da se ponude ideje za razvoj podrške porodicama koje pružaju neformalnu negu.

Teme okruglog stola su kako stavovi i predrasude utiču na funkcionisanje porodica, diskriminacija sa kojom se suočavaju, kako porodice reaguju u situacijama kada im je potrebna dodatna podrška, kako krizne situacije utiču na funkcije porodice i kakve posledice takve situacije ostavljaju na osobe kojima je potrebna dodatna podrška, ali i na članove porodica koji o njima brinu.

Okrugli sto moderira Tamara Vlaškalin. Učestvuju Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, Nina Mitić iz Ministarstva za ljudska prava i društveni dijalog, Nevena Šović iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji, Marko Milanović iz Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Ana Knežević iz udruženja „Evo ruka“ i Zoran Vesić iz Instituta za starenje.