Janković: Najveći problem žena sa sela – neplaćen rad

Mnoge od njih nemaju ni zdravstveno ni penzijsko osiguranje, ali najveći problem žena sa sela je neplaćen rad, smatra poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Fotografija fotografa Babaroge sa nekadašnjeg Panoramio

Suočavaju se sa mnogim, ali najveći problem žena sa sela jeste neplaćen rad u domaćinstvu, smatra Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Kako navodi, žene sa sela provode više od 21 odsto vremena radeći na kućnim poslovima koje se ne plaćaju.

Janković je ukazala na to da mnoge od njih nemaju ni zdravstveno niti penzijsko osiguranje. Samo 18 odsto žena koje žive na selu ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Unapređenje položaja žena i devojčica u ruralnim oblastima

Na završnoj konferenciji održanoj na Međunarodni dan žena sa sela, poverenica je sumirala rezultate projekta „Unapređenje položaja žena i devojčica u ruralnim oblastima“. Ovaj projekat je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sprovodio u saradnji sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost UN Women i uz podršku ambasade Norveške u Beogradu u okviru inicijative „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“.

U okviru projekta, objavljena je publikacija „Položaj žena i devojčica u ruralnim oblastima Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga„. Publikacija sadrži analizu o stvarnim potrebama žena i devojčica iz ova tri okruga. One kao problem vide i rasprostranjenost tradicionalnih, patrijarhalnih vrednosti, ekonomsku zavisnost, nizak nivo obrazovanja, nisku informisanost o svojim pravima. Kao problem je prepoznata i otežana dostupnost usluga u zajednici.

Analizirana je i praksa u jedinicama lokalne samouprave u sprečavanju diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja. Urađena je analiza na osnovu 18 jedinica lokalne samouprave koje su odgovorile na upitnik. Njih 72 odsto ne prepoznaje učestalost i karakteristike rodno zasnovanog nasilja prema ženama i devojčicama na selu.

Tokom ovog projekta koji je trajao tri godine pružena je konkretna i posredna podrška za 338 žena sa sela da pokrenu ili unaprede poslovanje u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Takođe, kroz ovaj projekat ojačani su kapaciteti 33 udruženja koja se bave unapređenjem položaja žena i devojčica u selu. Pružena je podrška za njihovo međusobno umrežavanje.

Izvor: Politika