Foto albumi Penzin preporučuje na Fejzbuku i Tviteru

IAN Međunarodna mreža pomoći

IAN je angažovan na projektima besplatnog digitalnog opismenjavanja ugroženih grupa stanovništva: izbeglih i raseljenih lica, osoba sa invaliditetom, nacionalnih manjina, žrtava torture, nezaposlenih, siromašnih, itd.

IAN Međunarodna mreža pomoći je domaća organizacija civilnog društva osnovana 1997. godine, koja aktivno radi na pružanju podrške građanima Srbije, posebno onim najugroženijima, da ostvare svoja ljudska prava i razviju svoje potencijale. Mreža je do sada sprovela preko 120 lokalnih i regionalnih i evropskih projekata. Od 2001. godine IAN je angažovan na projektima promocije korišćenja savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i besplatnog digitalnog opismenjavanja ugroženih grupa stanovništva:

  • izbeglih i raseljenih lica
  • osoba sa invaliditetom
  • nacionalnih manjina
  • žrtava torture
  • nezaposlenih
  • siromašnih, itd.
U proteklih 13 godina u okviru IAN Telecentra (Edukativnog odseka IAN-a koji je sprovodio ove programe) realizovano je više od 50 nacionalnih i međunarodnih projekata u kojima je naše besplatne kurseve pohađalo  više od 6.500 pripadnika ljudi, prvenstveno pripadnika ranjivih grupa.Posetite sajt organizacije IAN Međunarodna mreža pomoći, ili ih potražite na Fejzbuk stranici IAN mreže pomoći.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija