Početna Magazin Godine Tehnologija i obrazovanje IAN Međunarodna mreža pomoći

IAN Međunarodna mreža pomoći

IAN Međunarodna mreža pomoći

IAN je angažovan na projektima besplatnog digitalnog opismenjavanja ugroženih grupa stanovništva: izbeglih i raseljenih lica, osoba sa invaliditetom, nacionalnih manjina, žrtava torture, nezaposlenih, siromašnih, itd.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
IAN Međunarodna mreža pomoći je domaća organizacija civilnog društva osnovana 1997. godine, koja aktivno radi na pružanju podrške građanima Srbije, posebno onim najugroženijima, da ostvare svoja ljudska prava i razviju svoje potencijale. Mreža je do sada sprovela preko 120 lokalnih i regionalnih i evropskih projekata. Od 2001. godine IAN je angažovan na projektima promocije korišćenja savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i besplatnog digitalnog opismenjavanja ugroženih grupa stanovništva:

  • izbeglih i raseljenih lica
  • osoba sa invaliditetom
  • nacionalnih manjina
  • žrtava torture
  • nezaposlenih
  • siromašnih, itd.
U proteklih 13 godina u okviru IAN Telecentra (Edukativnog odseka IAN-a koji je sprovodio ove programe) realizovano je više od 50 nacionalnih i međunarodnih projekata u kojima je naše besplatne kurseve pohađalo  više od 6.500 pripadnika ljudi, prvenstveno pripadnika ranjivih grupa.Posetite sajt organizacije IAN Međunarodna mreža pomoći, ili ih potražite na Fejzbuk stranici IAN mreže pomoći.