Lične finansije Magazin Godine

Hrvatska: Svaki deseti račun građana u blokadi

Prema podacima Finansijske agencije (Fina), u martu 2015. godine u Hrvatskoj je bilo 48.667 blokiranih poslovnih subjekta sa 3,77 milijardi evra duga, kao i blokiranih računa 320.802 građana, sa ukupno 4,21 milijarda evra dugovanja…

Na godišnjem nivou broj blokiranih poslovnih subjekata na kraju marta bio je manji za 18,9 odsto ili za 11.374 firmi, a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje smanjen je unazad godinu dana za 15,1 odsto, odnosno za 5,1 milijardu kuna.

Finini podaci pokazuju da su i u martu 2015. godine među dominantnim dužnicima firme koje su dugo u blokadi zbog ogromnih dugova.

U blokadi dužoj od 360 dana krajem marta bilo je 34.867 subjekata, što je udeo od 71,7 odsto u ukupnom broju firmi s blokiranim računima. Te firme nose 86,6 odsto ukupnog duga.

Zanimljivo je i da se održava trend da više od dve trećine blokiranih poslovnih subjekata ili njih 32.665 nema nijednog zaposlenog, pri čemu njihova dugovanja dostižu iznos od 69,9 odsto iznosa ukupnih dugovanja svih firmi.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija