Početna Magazin Godine Horoskop za nedelju, 1. mart 2015. godine

Horoskop za nedelju, 1. mart 2015. godine

Horoskop za nedelju, 1. mart 2015. godine

Fokus se sa ličnog razvoja, planova i uklapanja sopstvenog života sa opštim tokovima, prebacuje na lične odnose. Danas su važni komunikacija i ljubav – jedan na jedan. Odnos sa Drugim.

Entuzijazam koji se oseća u vazduhu, nestrpljivost da se dočeka to „nešto“ što osećamo da će se desiti, potreba da se prevaziđu ograničenja koja nam nameće opšte stanje u zajednici, zemlji, svetu, sve ovo što je počelo da se rađa, a očekujemo da kulminira u sedmicama pred nama, dakle, sve to bi danas moglo da nestane, da ode u drugi plan (v. Astrološki pregled sedmice).

Fokus se sa ličnog razvoja, planova i uklapanja sopstvenog života sa opštim tokovima, prebacuje na lične odnose. Danas su važni komunikacija i ljubav – jedan na jedan. Odnos sa Drugim.

Već smo možda (v. Horoskop za subotu) došli u situaciju, ili smo je sami izazvali, da preispitujemo odnose i nanose prošlosti na njima. Ako do sada već nismo odlučili, danas bismo mogli da okončamo jednu fazu u našoj vezi ili da je prekinemo potpuno.

Ovo potonje je najlakše shvatiti i nisu potrebna objašnjenja. Ali je bitno da razumemo da „kraj“ zaista može značiti i novi početak u okviru jedne veze. Zato, da pojasnimo malo tu priču o „kraju faze“:

Energija današnjeg dana podstiče okončavanje svega onoga što nas u ličnim kontaktima sputava. To može predstavljati i promenu našeg ponašanja. Ako smo u prethodnim danima shvatili da mi grešimo i prepoznali gde to grešimo, ako smo videli kako našim ponašanjem i odnosom prema Drugome doprinosimo produbljivanju problema umesto da ga rešavamo, danas bismo mogli da počnemo da sebe menjamo.

Ili, ako i nismo u tzv. romantičnoj vezi, ovi dani su mogli da nam donesu otkrovenje kada je u pitanju naš stav i ponašanje, mogli su da nam otkriju lice koje mi pokazujemo svetu i na taj način odbijamo druge ili pak privlačimo pogrešne osobe u svoj život. Današnji dan bi mogao da označi kraj takvog obrasca ponašanja.

Ovaj dan je, inače, veoma dobar za komunikaciju. Veštije prenosimo sopstvene misli i lakše razumemo druge. To jeste dobro, ali će to dodatno istaći postojeću potrebu za prečišćavanjem kontakata – osećamo potrebu za saradnjom sa drugima, ali za saradnjom koja neće ugušiti našu individualnost niti će nas umoriti površnošću. Dakle, to što smo napokon prozreli šta neke osobe pored nas misle, može dovesti do odluke da se više ne kontaktira sa njima.

Danas je lakše raskrinkati laži. Danas lakše raskrinkavamo folirante koji nas npr. zasipaju stručnim terminima, a da zapravo pojma nemaju o čemu govore.

Snažan je poriv za sticanjem znanja, deljenjem informacija, ali su i reči možda isuviše bombastične, oštre i nediplomatske. Danas bi zaista nekoga mogla da „ubije preošra reč“. U okvirima preispitivanja odnosa, raščišćavanja nepotrebnog, izlizanog i prevaziđenog, oštri rezovi možda i nisu loši.

Ali treba voditi računa da ne zakačimo nekog ko npr. nije folirant već osoba koja uči pomoću pokušaja i promašaja i raste otkrivajući. Starije osobe po godinama, ali pre svega po poziciji i autoritetu, danas bi trebalo da povedu računa da ne zakače nekog mlađeg samo zato što im se čini da ta osoba ne koristi svoje potencijale, da proćerdava svoj talenat i/ili dangubi. Polako sa takvim zaključcima. Sačekajte drugi dan. Pružite šansu čoveku koji se razvija.