Gradovi u Srbiji

Grad Novi Pazar

Novi Pazar nalazi se u Raškom okrugu, na reci Raškoj, na području starog Rasa. Područje grada ima oko 110.000 stanovnika od kojih su se oko 80 odsto na popisu 2011. godine izjasnili kao Bošnjaci.

Pokraj sedišta srpske države Raške i prestonice velikog župana Stefana Nemanje, grada Rasa, koji se u doba Vuka Brankovića nazivao Trgovište, već u doba prve turske najezde nastaje Novi Pazar (Turci Trgoviše nazivaju Stari Pazar ili Pazarište).

Novi Pazar osnovao je Gazi-Isa-beg Isaković sredinom 15. veka i od tada Novi Pazar ima veliku ulogu za dalja osvajanja Osmanlija u ovom delu Balkanskog poluostrva. Naselje doživljava vrhunac u drugoj polovini 17. veka kada ima oko 3.000 kuća, 1.100 dućana, 23 džamije, sedam crkava, 16 škola, itd.

Novi Pazar je stradao u ratovima krajem 17. veka (Pikolminijev pohod) i već početkom 18. veka u varoši je svega oko 300 kuća. Tih decenija ovde se odigravaju brojni srpsko-turski sukobi. U Prvom srpskom ustanku, grad  od 12.000 stanovnika većinom čine Srbi, ali je osvojen i spaljen 1809. godine. U 19. veku nastupa vladavina lokalnih begova, a usled čestih zuluma broj srpskog stanovništva opada.

Novi Pazar je danas grad sa veoma uspešnom tekstilnom, kožnom i modnom industrijom koja čini preko 60 odsto proizvodnih i prerađivačkih aktivnosti.

Zanimljivo je da oko 40 odsto stanovnika ima manje od 35 godine, što Novi Pazar čini “najmlađim gradom u Evropi”.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija