Početna Magazin Godine Tehnologija i obrazovanje GiraffPlus sistem u domovima starih u EU

GiraffPlus sistem u domovima starih u EU

GiraffPlus sistem u domovima starih u EU

GiraffPlus („Žirafa plus“), projekat Evropske unije, zapravo je kompleksni sistem nadzora starih u njihovim domovima uz pomoć neutonomnog robota i senzora.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Robot i senzori su zaduženi da prate kretanje i zdravstveno stanje, ali i da obrade dobijene podatke i budu spremni na odgovarajuće reakcije na trenutnu situaciju. 
Senzori po celoj kući u svakom momentu prate i beleže kretanje i zdravstveno stanje osobe. Sam robot se kreće kada je potrebno npr. proveriti zašto je osoba ustala u toku noći.Pomoću njega se omogućava lakša komunikacija sa porodicom i prijateljima (poput pokretnog skajpa), ali i lekarima koji daju savete i prate kakvo je zdravstveno stanje osobe (meri se i pritisak, nivo kiseonika u krvi, šećer itd). Ovaj robot bi omogućio bolju i lakšu brigu o starima.

Ciljevi GiraffPlus EU projekta (na linku je sajt projekta):

  • Do 2014. godine testirati GiraffPlus u realnim uslovima u Evropi (video) i dobiti povratne informacije za sve korake dizajna sistema.
  • Razviti umrežen sistem u domu koji se sastoji od senzora koji prate okruženje i fiziologiju stanara.
  • Razviti inteligentne usluge koje mogu da izdvoje kompleksnije aktivnosti na osnovu podataka sakupljenih senzorima, i da stvore pouzdan sistem.
  • Pružiti usluge kao što su alarmi koji će pomoću „Žirafe“ omogućiti zdravstvenim radnicima i porodici da reaguju u realnom vremenu.