Početna Magazin Godine Društvo Geronti – Nosioci iskustva, savetnici kraljeva, zaštitnici društva

Geronti – Nosioci iskustva, savetnici kraljeva, zaštitnici društva

Geronti – Nosioci iskustva, savetnici kraljeva, zaštitnici društva

U grčkoj Sparti, oko 800. pre nove ere, po ideji kralja Likurga, geronti su činili savetodavno telo od 28 muškaraca starijih od 60 godina. Oni su birani po principu meritokratije, po kom sposobni i talentovani pojedinci zauzimaju javne funkcije.

Slika: Likurgov pehar iz 4. veka nove ere napravljen od stakla u bronzanom okovu, izrađen u misterioznoj starorimskoj tehnici posipanja čestica zlata i srebra koja čini da ista čaša dobija potpuno drugačiju boju na različitom osvetljenju.

Izbor geronta bio je prema njihovim vrlinama, naročito mudrosti, vojnoj veštini, obazrivosti i sposobnostima upravljanja. Kada su jednom izabrani, njihova pozicija bila je doživotna i više se nije smela dovoditi u pitanje.

Geronti su zajedno sa dva spartanska kralja (bazileusa) činili Geruziju – Savet starešina, koji je zajedno sa narodnom skupštinom vladao ovim čuvenim gradom-državom.

Ovakav sistem državne uprave uveo je Likurg*, spartanski aristokrata, kralj i zakonodavac koji je došao na ideju da iskoristi iskustvo najstarijih članova društva za korist celom društvu.

Zadatak geronta bio je da deluju kao savetnici, da učestvuju u upravljanju državom, kao i da donose nove zakone. Takođe, bili su uključeni i u odluke najvišeg suda kada je odlučivao o smrtnim kaznama ili izgnanstvima.

Geronti su imali i moć da obuzdavaju volju kraljeva. Oni su odlučivali da li su neke aktuelne odluke pogrešne i imali su značajnu medijatorsku ulogu između monarhije i stanovništva, primenom svoje mudrosti i uravnoteženog pristupa kada je potrebno.

Geronti su pravili balans između volje kraljeva, skupštine, i opšteg dobra naroda.


*Likurg je i dalje misterija za istoričare. Sa jedne strane poznato je njegovo poreklo (sin kralja koji je presto dobrovoljno prepustio bratu čim je snaja zatrudnela), zatim njegova putovanja (Krit, Bliski Istok, Egipat, po nekima i Španija, Libija i Indija), gde je proučavao zakone i odvajanje vojničkog od ostalih staleža. Po povratku u Spartu postavio je zakone koji će stabilizovati ovu državu za narednih 500 godina. Sa druge strane, po nekima je Likurg zapravo mit, a čak su ga i u staroj Grčkoj poštovali kao božanstvo.

Preporučite članak i pratite Penzin na Fejzbuku!