Foto albumi Zdravstvo

Gerijatrijska sestra

Gerijatrijska sestra bi trebalo da bude edukovana tako da može shvatiti često složene fizičke i mentalne zdravstvene potrebe starijih ljudi.

Medicinska sestra koja radi na odeljenju gerijatrije ili u domu za stare, koja se specijalizovala za rad sa starima jeste gerijatrijska sestra.

Gerijatrijska sestra pomaže pacijentu da zaštiti svoje zdravlje i da se izbori sa promenama sposobnosti kako bi što duže ostao nezavistan i aktivan. 

Kod mnogih starijih ljudi nije potrebna hospitalizacija, ali je neophodno da redovno primaju terapiju, da promene način ishrane, da koriste specijalnu opremu (kao što su merači nivoa šećera u krvi ili hodalice), da redovno izvode određene vežbe i sl.

Gerijatrijska sestra bi trebalo da pomogne u kreiranju zdravstvenog režima prilagođenog određenom pacijentu i da ga objasni pacijentu i njegovoj porodici.

Stariji ljudi često moraju da primaju više različitih terapija. Lekari vode računa o kontraindikacijama, ali bi gerijatrijska sestra trebalo da pomogne starom pacijentu u organizovanju njegove terapije na dnevnom i nedeljnom nivou.

Sestra može pacijentu pomoći i osnovnim savetima o uobičajenim zdravstvenim problemima u ovom dobu: nesvesticama, inkontinenciji, promenama ritma spavanja, pitanjima vezanim za intimni život…

Fotografija preuzeta sa sajta beobachter.ch


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija