Početna Magazin Godine Društvo Forbs: Demografska struktura u Rusiji je OK

Forbs: Demografska struktura u Rusiji je OK

Najavljena „demografska katastrofa“ u Istočnoj Evropi (sa Rusijom) najverovatnije će biti izbegnuta zahvaljujući razvijenoj ekstremnoj plilagodljivosti ovih društava i konkurentnosti.

Istočna Evropa je tokom poslednjih 20 godina zabeležila pad broja i podizanje prosečne starosti stanovništva usled više faktora kao što su odlazak mladih (obrazovane radne snage), pad nataliteta, produžetak životnog veka.

Međutim, Rusija je u nešto boljem položaju u odnosu na druge zemlje ovog dela Evrope (a u ravni sa Slovačkom): Bugarsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju i Ukrajinu. U Rusiji je procenat starijih od 65 godina i 2010. godine ostao na nivou iz 2000. godine – ispod 18 odsto, a država pokazuje tendenciju da njena privreda može da zadrži svoje mlade i očuva održivost društva.

Komentator Forbsa, Mark Adomanis, u ostvrtu na dijagram Svetske banke o demografskim kretanjima u Istočnoj Evropi, ističe da Rusiju očekuje reforma penzionog sistema, ali da je ona ipak u dobrom položaju. On primećuje da se na Zapadu često tumači kako je ova država ide ka „umiranju“ i „kolapsu“, i skreće pažnju da se, ako je to istina, isto može reći i za većinu članica Evropske unije.

On primećuje da se istovremeno Češka i Slovačka ocenjuju kao „rastuće ekonomske sile“ iako je i tu odnos broja starih prema broju radne snage 20, odnosno 16,5 odsto.

Adomais zaključuje da će najavljena „demografska katastrofa“ najverovatnije biti izbegnuta u Istočnoj Evropi zahvaljujući tome što je reč o društvima koja su razvila ekstremnu plilagodljivost i zato što je ovaj region ekonomski otvoreniji i konkurentniji danas nego što je to bio pre pomenutih 20 godina.