Početna Magazin Godine Fond PIO zakidao seljacima na pogrebnim troškovima

Fond PIO zakidao seljacima na pogrebnim troškovima

Fond PIO zakidao seljacima na pogrebnim troškovima

Svima koji su dobili manje novca za sahrane između 2008. i 2013. penzijski fond će izmiriti razliku bez suda i advokata, piše Jasna Petrović-Stojanović za list Politika.

Fotografija: Nenad Šeguljev, Zejtinlik, Srpsko vojničko groblje

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Penzioner iz Mladenovca, koji se ovih dana javio redakciji Politike, začuđen je bio kada mu je prošle nedelje na sred njive prišao čovek predstavljajući se kao advokat iz ovog grada koji mu nudi pomoć oko naplate pogrebnih troškova za njegovu pokojnu suprugu.

Pokojnica je, priča ovaj Mladenovčanin, bila poljoprivredni penzioner i kada je preminula pre dve godine, Fond PIO mu je izmirio troškove sahrane.

– Dok sam u čudu gledao u ovog advokata i pitao se kako uopšte zna da mi je žena preminula, on mi je već tražio dokumentaciju o naplaćenim troškovima sahrane, objasnivši mi da imam pravo na veći iznos od onog što mi je Fond PIO isplatio i da će on sve to da završi, uz adekvatnu nadoknadu – kaže ovaj naš čitalac.

S obzirom na to da ne zna o čemu se radi i da li zaista ima pravo na dodatnu nadoknadu troškova sahrane, kao i da mu nije poznato da li tu razliku može da podigne u penzijskom fondu ili mora da se sudi s njima i plaća advokate, javio se redakciji Politike s molbom da vidi o čemu je zapravo reč. Razlog više da proveri o čemu se radi jeste i taj što on nije jedini koga je isti advokat posetio u Mladenovcu.

Upitani da li su upoznati s ovim slučajem i da li stvarno neko ima pravo na dodatni novac za pogrebne troškove, u PIO fondu kažu da su već preko svog kol-centra dobijali slične pozive, i to ne samo iz Mladenovca, već iz Ralje, Loznice…

PIO fondu se po istom osnovu, kako se saznaje, javljaju i pogrebna preduzeća po unutrašnjosti Srbije, koja kažu da ih advokati malo-malo posećuju tražeći od njih originalne papire o troškovima pogrebnih usluga, zbog čega su potražili savet PIO fonda.

U penzijskom fondu objašnjavaju da su od januara 2008. godine, odnosno iz vremena kada je sprovođena konsolidacija fondova (spajanja svih fondova u jedan) do oktobra 2013. godine, isplaćivana novčana naknada za pogrebne troškove u visini od jedne i po prosečne penzije u prethodnom kvartalu, obračunato po kategorijama osiguranika.

Tada su penzioneri fonda zaposlenih imali jedan iznos, veći shodno visini uplaćenih doprinosa, poljoprivrednici drugi, samostalci treći. Poljoprivredne penzije su i tada, a i sada najniže i prema tome su određivani i troškovi sahrane. Za takav različit obračun pogrebnih troškova Fond je imao saglasnost Ministarstva rada iz januara 2008. godine.

Po preporuci Državne revizorske institucije, Fond od 1. oktobra 2013. godine utvrđuje visinu iznosa novčane naknade za pogrebne troškove u iznosu jedne i po prosečne penzije u Fondu u prethodnom kvartalu, u istom iznosu za sve kategorije osiguranika bez obzira na visinu penzije.

Za to vreme isplaćeni su pogrebni troškovi za 66.338 lica.

Revizor je ocenio da nije bilo razloga da se po različitim osnovama od 2008. do 2013. godine isplaćuju nadoknada za pogrebne usluge, te da ima osnova da svi oni koji su oštećeni sada prime tu razliku.

Odakle će biti obezbeđen novac i o kom iznosu je reč, odnosno koliko je oštećenih, uskoro će se saznati, budući da Fond i resorno ministarstvo traže način da isprave ovo pogrešno tumačenje zakona.

Ostaje da se vidi i da li ima onih kojima je više isplaćeno novca po istom osnovu i kako će PIO fond bilo koga od njih naterati da vrati novac, iako, pretpostavlja se, takvih nije malo.

U penzijskom fondu odgovaraju da u saradnji s Ministarstvom rada traže sistemsko rešenje za ovaj problem, kako bi se tamo gde ima osnova, na najbrži i najracionalniji način izvršila dodatna isplata pogrebnih troškova.

Nema potrebe da građani podnose pojedinačne tužbe da bi došli do razlike u novcu, jer će se uskoro obelodaniti način na koji će se ovaj novac isplatiti svakom ko je dobio manje, odnosno tačno će se znati kome dodatni novac treba da ide, ističu u PIO fondu.