Ekonomija Magazin Godine

Fond PIO RS Isplate deo penzije pa tek onda iznos za administrativnu zabranu za kredit

Slika: Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Prilikom isplate penzija penzionerima u RS sve češća je pojava da se administrativna zabrana, odnosno rate kredita komercijalnim bankama, ne isplaćuje istog dana kada i penzija.

Ovo praktično znači da penzioneru koji ima penziju od 300 KM (konveritivilnih maraka), a ratu za kredit 100 KM, do desetog u mesecu na tekući račun bude isplaćeno samo 200 KM, a ostalih 100 KM kao rata za kredit tek 10 ili 15 dana posle toga.

Zbog ovoga često se dešava da komercijalne banke prozivaju penzionere zbog “kašnjenja” u otplati kredita. S ovom pojavom upoznati su i u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS, gdje odgovarajući na pitanje Adama Šukala, poslanika SNS-a u Narodnoj skupštini RS, kažu da se to dešava iz razloga što je prelazak na trezorski sistem isplate penzija složen.

U ovom ministarstvu kažu da se po okončanju isplate penzija Fond PIO u roku od sedam do deset dana, a najkasnije do kraja meseca vrši obustavu isplata od penzija.

“Imajući u vidu složenost prelaska na ovakav vid poslovanja i uključenja preko 250.000 korisnika prava i na stotine dobavljača i pravnih subjekata za koje se vrši obustava po osnovu robnonovčanih kredita, bilo je nužno odrediti period prilagođavanja u trajanju od tri do četiri mjeseca”, rekli su u Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite RS.

U ovom ministarstvu kažu da je planirano da se isplata penzija i svih obustava vrše istovremeno te da će Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje RS u obračunu penzija za april istovremeno vršiti unos naloga za isplatu penzija i svih obustava iz trezora Republike Srpske.

izvor: Nezavisne


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija