Početna Magazin Godine XIV festival stvaralaštva starijih „Zlatno doba“

XIV festival stvaralaštva starijih „Zlatno doba“

XIV festival stvaralaštva starijih „Zlatno doba“

Festival „Zlatno doba“ biće održan, četrnaesti put zaredom, od 27. do 29. septembra 2016. godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ilustracija: fmr0, Stari slikar

Festival „Zlatno doba“ biće održan, četrnaesti put zaredom, od 27. do 29. septembra 2016. godine. Ova jedinstvena manifestacija ustanovljena je 2003. godine sa ciljem da afirmiše, promoviše i aktivira amatersko stvaralaštvo starijih ljudi.

Specifični cilj je transformacija svesti društva na temu starosti i starenja i promena na nivou pojedinca načina na koji ljudi misle i osećaju o svojim životima živeći „treće doba“.

Pokretač i organizator festivala su beogradski klubovi za starije. Uz podršku grada Beograda i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, „Zlatno doba“ produkuje i manifestuje programe iz kulture za seniore u skladu sa procesom socijalne inkluzije osetljivih društvenih grupa.

U okviru Festivala, raspisana su dva nagradna konkursa, čije propozicije možete naći u sledećim člancima:

O organizatoru

Dnevni centri i klubovi (DCK) za starije su gradski servis za podršku starijim Beograđanima u sistemu Gerontološkog centra Beograd. DCK klubovi su gradske oaze za seniore, koje pružaju raznovrsne mogućnosti za kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena uz podršku profesionalnih i stručnih radnika. U klubovima seniori imaju pravo na aktivnost, na stvaralaštvo, na solidarnost, na volontiranje, pravo da se izraze i budu vidljivi.

Dnevni centri i klubovi DCK Beograd