Početna Magazin Godine „Dramatičan“ konkurs XIV festivala stvaralaštva starijih „Zlatno doba“

„Dramatičan“ konkurs XIV festivala stvaralaštva starijih „Zlatno doba“

„Dramatičan“ konkurs XIV festivala stvaralaštva starijih „Zlatno doba“

U okviru XIV festivala stvaralaštva starijih „Zlatno doba“ u organizaciji DCK – Dnevnih centara i klubova Gerontološkog centra Beograd raspisan je „Dramatičan“ konkurs.


Festival „Zlatno doba“ raspisuje konkurs za pozorišnu predstavu u izvođenju seniora – glumaca. Nagrađena predstava biće prikazana u okviru trajanja Festivala u nekom od reprezentativnih beogradskih pozorišta.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Festival „Zlatno doba“ je 2011. godine raspisao konkurs za seniore – pisce dramskih tekstova humorističkog sadržaja. Pristigli radovi, nakon selekcije i redakcije, priređeni su u zbornik pod nazivom „Iskre života“.

Ove godine, Festival „Zlatno doba“ je fokusiran na jedan poseban segment stvaralaštva – prezentaciju glumačkog umeća brojnih seniora koji nastupaju u pozorišnim trupama, dramskim studijima ili pozorištima.

Navodimo primer dramskog studija PAKUD-a „Anđelka Trnavac“ Ustanove Gerontološki centar Beograd i pozorišne trupe „Pita luda: kuda?“ koja okuplja tridesetak glumaca-amatera iz beogradskih gerontoloških klubova, koji su u periodu od sedam godina imali preko osamdeset nastupa. Sigurno postoje i drugi pozitivni primeri i zato je ovaj konkurs osmišljen da se pruži prilika seniorima koji do sada nisu bili u fokusu medijske i pozorišne scene.

Propozicije „Dramatičnog“ konkursa:

  • Pravo učešća na konkursu imaju sve pozorišta, dramska studija, pozorišne trupe i pozorišne predstave po projektu iz lokalne sredine u kojoj nastupaju glumci, amateri ili penzionisani glumci koji su starija lica (od 60 godina i starija), koja žive na teritoriji Republike Srbije. Autor dramskog teksta, reditelj i drugi angažovani pozorišni radnici mogu biti mlađi od 60 godina.
  • Tema konkursa je slobodna. Dramski tekst koji se izvodi može biti prikazan u celosti ili u segmentu (jedna, dve scene itd), ali u skladu sa ograničenim trajanjem pozorišne predstave od 20 do 45 minuta.
  • Učesnici konkursa dostavljaju snimak predstave na dvd-formatu (dva identična diska za članove žirija).
  • Učesnici konkursa mogu da dostave najviše dve snimljene predstave.
  • Snimljeni diskovi dostavljaju se uz tekst sa osnovnim podacima o dramskom tekstu, autoru teksta, o reditelju i o angažovanim glumcima i godinom rođenja angažovanih glumaca, kao i kontakt-adresa, elektronska adresa i kontakt-telefon.
  • Konkursni materijal se dostavlja do 5. septembra 2016. godine.
  • Konkursni materijal se dostavljaju na adresu: RJ „Dnevni centri i klubovi“, Marije Bursać br. 49, 11080 Zemun, sa naznakom „Za Dramatičan konkurs“.
  • Konkursni materijal se ne vraća aplikantima.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese elektronske pošte: stevanovicn@ugcb.rs ili telefona 011 2698 089.