Finansije i lične finansije Foto albumi

Fabričke cene proizvoda

Fabrička cena bi trebalo da podrazumeva brojku koja se dobije kada se saberu troškovi proizvodnje i cena repromaterijala, bez transporta, marži, itd.

Prodavci nude svoje proizvode po fabričkoj ceni onda kada žele da izvuku osnovne troškove kako ne bi  bili u (prevelikom) gubitku. Ovakve akcije mogu služiti i za promovisanje određenog proizvoda ili za formiranje veće baze potrošača proizvoda kompanije.

Međutim, većina kupaca ne zna i ne može da sazna koja je zaista fabrička cena proizvoda. Prodavci pribegavaju i taktici „srednje cene“ kada žele da prodaju određenu marku. Naime, kupci upoređuju cene istog proizvoda te će većina rešiti da kupi robnu marku čija cena se nalazi između najniže – za koju se smatra da je lošeg kvaliteta, i najviše – za koju većina ne želi da izdvoji najveću sumu.

Internet doprinosi većoj transparentnosti i olakšava upoređivanje cena. Zato neki stručnjaci smatraju da će robne marke morati da postanu konkurentne po ceni kako bi opstale, dok su drugi mišljenja da je ipak poverenje ono koje je bitno kod formiranja cena čak i u novom, elektronskom dobu.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija