Početna Magazin Godine Ekonomija EU: prava na dodatnu penziju mobilnih radnika

EU: prava na dodatnu penziju mobilnih radnika

Evropski parlament je usvojio konačnu direktivu koja ima za cilj poboljšanje zaštite prava na dodatnu penziju mobilnih radnika.

Novi zakon trebalo bi da pomogne slobodno kretanje radnika uklanjanjem postojećih prepreka, kao što su obaveza radnika da dugo vreme provedu na jednom radnom mestu kako bi ostvarili svoja prava ili rizik od gubitka tih prava prilikom napuštanja jednog penzionog fonda.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

„Sve više postaje neophodno da radnici širom Evrope mogu da se oslone na dopunske penzije. Neophodno je obezbediti da zaposleni koji su se selili iz jedne u drugu državu ne budu kažnjeni kada su u pitanju njihova prava na dodatnu penziju“, rekao je ovom prilikom Laslo Andor, evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju.

Poboljšanje uslova za sticanje i očuvanje penzionih prava od suštinskog je značaja za strane državljane koji rade u zemljama Evropske unije u kojima su penzioni sistemi veoma razvijeni, a zahtevi vezani sa vreme u svakom fondu veoma visoki.

U Nemačkoj, na primer, skoro polovina od 42 miliona zaposlenih ima tzv. „profesionalnu“ penziju (ono što je u Srbiji starosna penzija tj. penzija koja se stiče nakon određenog broja godina provedenih u radnom odnosu), ali u Nemačkoj je uglavnom potrebno raditi nekoliko godina pre sticanja prava na penziju i pet godina da bi se stečeno pravo zadržalo.

U Irskoj i Velikoj Britaniji, gde je penzionim sistemom obuhvaćena trećina radno sposobnog stanovništva, ta prava mogu da se steknu brže.

Konkretno, ova direktiva će poboljšati zaštitu prava mobilnih radnika na tri nivoa:

  • Sticanje: penziona prava moraju biti stečena (garantovano) najkasnije tri godine nakon zaposlenja. U slučajevima kada je neophodna minimalna starosna granica za sticanje prava, ona ne bi trebalo da bude viša od 21 godine.
  • Očuvanje: prava radnika koji napuštaju jedan penzioni fond koji pre penzionisanja finansiraju poslodavci (tzv. korisnici na odloženo) moraju biti očuvana i tretirana na isti način kao i prava radnika koji ostaju u penzionom fondu, npr. u vezi sa obračunom godina staža.
  • Informacije: radnici imaju pravo da budu upoznati sa posledicama eventualne selidbe na njihova penzijska prava, a oni koji su napustili jedan penzioni fond moraju biti obavešteni o vrednosti svojih prava.