Društvo Ekonomija Magazin Godine Zdravlje

EU: Posebne preporuke državama članicama za 2014. godinu (3) – Zdravstvo

U Memorandumu Evropske komisije o Posebnim preporukama državama članicama (CSRs) za 2014. godinu, jedno od pitanja bavi se Preporukama u vezi sa penzijama i zdravstvom.

Preporuke u vezi sa zdravstvom od Evropske komisije primilo je 15 država članica: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Finska, Francuska, Nemačka, Irska, Letonija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Španija.

Preporuke poručuju da je potrebno obezbediti efikasnu potrošnju i održivost zdravstvenog sistema i upućuju poziv na konkretne, targetirane reforme kako bi se optimizovao bolnički sektor, ojačala primarna nega i racionalizovala potrošnja za lekove i medicinska sredstva.

Tri države članice dobile su dodatne preporuke koje se eksplicitno tiču pristupa visokokvalitetnoj zdravstvenoj negi: Letonija, Rumunija i Španija.

Prethodni dokument “O efikasnom, dostupnom i snažnom zdravstvenom sistemu“, usvojen u aprilu 2014. godine, predstavlja vodič zemljama članicama u kom smeru da fokusiraju svoje reforme u oblasti zdravstvenog sistema i da rešavaju izazove starenja stanovništva u budućnosti.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija