Početna Magazin Godine Eksperimentalna terapija za borbu protiv Parkinsonove bolesti

Eksperimentalna terapija za borbu protiv Parkinsonove bolesti

Deferipron, koji je tokom dve godine testiran na 40 pacijenata, smanjio je karakteristične simptome bolesti i zaštitio mozak pacijenata od neurodegenerativne progresije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Istraživači Univerzitetske bolnice u Lilu (Francuska) razvili su eksperimentalnu terapiju za borbu protiv Parkinsonove bolesti. Ona je još daleko od stavljanja u promet.

Istraživanje je pokrenuto 2008. godine, a predvodi ga prof. Reži Borde. Testiran je deferipron koji se pokazao kao „moćni antioksidant“ što je rezultiralo „značajnim usporavanjem napretka hendikepa“, navodi se u saopštenju izdatim 14. aprila.

Ovaj molekul je izabran zbog svoje sposobnosti da reaguje na višak gvožđa u mozgu, što je jedan od faktora povezanih sa Parkinsonovom bolešću.
Degeneracija neurona delimično nastaje, smatra se, zbog viška gvožđa. Istraživanje se zato fokusiralo na molekul koji je sposoban da zaustavi rast gvožđa, a da se, sa druge strane, ne poremeti ravnoteža gvožđa u drugim organima.

Eksperimentalna terapija deferipronom – helatorom gvožđa dovodi do usporavanja smrti neurona i do usporavanja progresije invaliditeta. Molekul koji je tokom dve godine testiran na 40 pacijenata, smanjio je karakteristične simptome bolesti (tremor, ukočenost…) i zaštitio mozak pacijenata od neurodegenerativne progresije.

Nije isključeno da bi ova terapija mogla da zaustavi i druge neurodegenerativne bolesti kao što je amiotrofična lateralna skleroza (ALS). U očekivanju da se pojavi na tržištu, sprovešće se dodatna ispitivanja.