Foto albumi Zakoni Republike Srbije

Dušanov zakonik

Dušanov Zakonik bi se mogao nazvati ustavom srednjovekovne srpske države budući da je određivao karakter državnog uređenja i uređivao društvene odnose u državi…

Car Stefan Dušan Silni (1331-1355) svojim Zakonikom želeo je da unificira pravne norme na teritoriji svoga carstva koje je u tada obuhvatalo i zemlje u kojima se nije vladalo po srpskim “običajima”.

U prvom delu Zakonika, koji je imao ukupno 201 član (prvih 135 iz 1349. dopunjeno je 1354. godine sa još 66), uređuju se odnosi sa crkvom koja je imala niz povlastica i bila izuzetno zaštićena, ali su uređene i njene obaveze prema stanovništvu. Ipak, najveći broj propisa odnosi se na uređenje države i na organe vlasti, a za njima, po brojnosti, slede propisi o krivičnim delima i kažnjavanju.

Dušanov Zakonik bi se mogao nazvati ustavom srednjovekovne srpske države budući da je određivao karakter državnog uređenja i uređivao društvene odnose u državi.

Na slici je prikazan car Dušan Silni – deo freske iz manastira Lesnovo, Makedonija (sredina XIV veka)


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija