Početna Magazin Godine Doživeti stotu (3): 170 godina statistike

Doživeti stotu (3): 170 godina statistike

Grupa najstarijih stanovnika, zapravo je najbrže rastuća starosna grupacija tokom poslednjih decenija i ona će imati ogroman uticaj na održivost društava i civilizacija u 21. veku.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Istraživanje iz 2009. godine, Starenje stanovništva: Izazovi pred nama, predviđa da će preko 50 odsto rođenih posle 2000. godine doživeti 100. rođendan.

Istraživači podvlače da jeste reč o projekcijama, ali da se njihova pouzdanost vidi u tome što je grupa najstarijih stanovnika (preko 85 godina), zapravo najbrže rastuća starosna grupacija tokom poslednjih decenija.

Takođe, razvijene zemlje već dugo vremena beleže linearni rast prosečne dužine života bez ikakvih znakova kolebanja. Zapravo, u drugom istraživanju iz 2002. godine (Oeppen, Vaupel) pokazano je da najveća prosečna stopa rasta dužine života u nekoj državi od 1840, pa sve do tada, bila čak tri meseca godišnje. 

Imajući u vidu da je upravo najstarija grupa stanovništva najpodložnija bolestima i raznim oblicima invaliditeta, istraživači podsećaju da će ona imati ogroman uticaj na održivost društava i civilizacija u 21. veku.