Početna Vesti Domaćinstva u Srbiji mesečno u minusu 1.224 dinara

Domaćinstva u Srbiji mesečno u minusu 1.224 dinara

Domaćinstva u Srbiji mesečno u minusu 1.224 dinara

Dok su izdaci za potrošnju domaćinstava u Srbiji bili 64.055 dinara mesečno tokom drugog tromesečja 2018. godine, domaćinstva su raspolagala sa, u proseku, 62.831 dinara mesečnih prihoda u novcu i u naturi, kazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ukupni mesečni prihodi domaćinstava, prema statističkim podacima Zavoda, u drugom kvartalu bili su nominalno viši za 4,4 odsto nego u istom tromesečju prošle, 2017. godine i za 0,5 procenata viši u odnosu na prvo tromesečje 2018. godine.

Međutim, i mesečni izdaci domaćinstava su u drugom tromesečju bili nominalno viši za 4,2 procenta u odnosu na isti prošlogodišnji period i za 0,7 odsto u odnosu na prva tri meseca ove godine.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imali su prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,5 odsto i penzije – 32,4 procenta.

Zatim slede prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova sa udelom u ukupnim prihodima od 3,5 posto, naturalna potrošnja sa 3,2, prihodi van redovnog radnog odnosa (2,8%), primanja od socijalnog osiguranja (2,8%), ostala primanja (2,7%) i prihodi iz ostalih izvora (3,1%).

Na strani rashoda, prednjačili su izdaci za hranu i bezalkoholna pića sa udelom od 34,1 odsto, i za stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostala goriva sa 16,4 posto.

U ukupnim troškovima domaćinstava, izdaci za prevoz učestvovali su sa 9,3 posto, a izdaci za ostale lične predmete i ostale usluge 5,8 posto.

Na odeću i obuću domaćinstva su davala 5,5 odsto od ukupnih izdataka, na komunikacije 5,2 procenta, na alkoholna pića i duvan 5,0 posto, a slede rekreacija i kultura sa udelom od 4,9 odsto, zdravlje (4,7%), oprema za stan i tekuće održavanje (4,3%) i izdaci za ostale grupe lične potrošnje (4,8%).

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u drugom tromesečju 2018. godine (2.214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1.575 domaćinstava, ili 71 odsto, preciziraju iz Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: Kamatica