Lične finansije Moja Penzija Penzije

Dodatni problemi penzija i poznih godina u 21. veku

Demografska i makroekonomska pitanja stvaraju i mnoge druge probleme… Veći broj starijih znači veće opterećenje zdravstvenog sistema, ali i veću potrebu za kvalifikovanom (a slabije plaćenom) radnom snagom koja će biti posvećena nezi i brizi o starijima.

Brigu o bivšim profesorima, naučnicima, top menadžerima, umetnicima, preduzetnicima, preuzeće osobe sasvim drugačijeg obrazovanja, interesovanja i životnih iskustava. Dodatno, razdvajanje generacija i migracije mlađih za poslom i karijerom, dovešće do učestalih pojava da gerontološko osoblje preuzima i deo uloge koja je tradicionalno pripadala porodici – oni će biti osobe za druženje, sagovornici, osobe od poverenja.

Produženje radnog veka značiće zapravo duži ostanak starijih na višim položajima u kompanijama i institucijama, uključujući zakonodavna tela lokalnih, državnih i federalnih vlasti. Ovo znači usporenu fluktuaciju kroz hijerarhiju, ali i potencijalnu opasnost od gerontokratije – kada jedna, najstarija generacija, ima brojčanu, političku i interesnu nadmoć u odnosu na ostale.

Zbog svega ovoga, ali i mnogih drugih pratećih pojava, važno je da mlada i srednja generacija na vreme razmišlja o zrelim i poznim godinama, kako bi započeo širi društveni dijalog o ovim pitanjima.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija