Početna Magazin Godine Društvo Dobri programi zaštite starih (2)

Dobri programi zaštite starih (2)

Holandija je razvila sistem posećivanja starih, a Kipar i Irska imaju svojevrsne skupštine starijih građana 

Programi zaštite starog stanovništva ne mogu se jednostavno prepisati iz sistema jedne i primeniti kod druge države. Ali je potrebno da se što više razmenjuju iskustva. Guardian je izdvojio nekoliko dobrih programa iz nekoliko različitih zemalja.

Holandija
U Holandiji, ustanovljen je sistem posećivanja starih ljudi kako bi se sprečila izolacija. Dobrovoljci se masovno regrutuju. Oni starijim ljudima pružaju informacije o uslugama, raspituju se o njihovom emotivnom stanju i utvrđuju da li su usamljeni. Ako sami dobrovoljci ne mogu da reše određeni problem, okreću se profesionalcima. Cilj sistema jeste da se svaka starija osoba u zemlji poseti makar jednom godišnje. Učinak lokalnih vlasti međutim varira u zavisnosti od njihove finansijske situacije.

Kipar
Kipar je ustanovio skupštinu za starije ljude koju sačinjavaju predstavnici dobrotvornih organizacija i grupa. Sastaje se jednom godišnje sa kiparskim predsednikom, ministrom zdravlja i ministrom rada i socijalne zaštite. Ministri su zakonom obavezani da primenjuju neke od odluka ove skupštine. Tako je ova skupština čak uspela da odloži nedavno glasanje u vezi sa bankama, kako bi zaštitila interese ulagača.

Irska
Irska ima sličan sistem. Oni imaju Irski parlament starijih građana koji vode dobrovoljci i koji ima ogroman uspeh u okupljanju starijih ljudi radi vršenja pritiska na vladu kako bi se zaštitili njihovi interesi.