Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Dizajn poslovnog prostora koji odgovara starijima (1): Koncentracija

Dizajn poslovnog prostora koji odgovara starijima (1): Koncentracija

Inkluzivni pristup dizajnu promoviše međugeneracijsku ideju boljeg radnog prostora za sve. Fokusira se na tri glavne aktivnosti: koncentracija, saradnja i kontemplacija. 

Dizajn poslovnog prostora koji odgovara starijim ljudima, a ne onaj koji ih ometa i stigmatizuje, može da doprinese velikoj razlici u kvalitetu rada i života uopšte.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Istraživanje britanskog Royal College of Art (RCA) u ovoj oblasti, otkriva da, iako znanje starijih radnika može biti ugroženo u kancelarijskom okruženju zbog neizbežnih uticaja koje starenje ima na sluh, vid, držanje, pamćenje, ravnotežu i spretnost, oni to nadoknađuju mudrošću, iskustvom i donošenjem odluka. Suprotno ustaljenom mišljenju, oni su i fleksibilni učenici.

Ova demografska grupa, međutim, ne želi da skreće pažnju na sebe zahtevanjem da im se obezbede posebni uslovi na radnom mestu. Takođe, izazovi sa kojima se oni suočavaju: buka, ometanje, frustrirajući IT sistemi i opšta nelagodnost – jesu činioci koji svim zaposlenima, bez obzira na godine, predstavljaju problem u velikim, modernim, otvorenim kancelarijskim prostorima.

Zato je RCA identifikovao inkluzivni pristup dizajnu koji promoviše međugeneracijsku ideju boljeg radnog prostora za sve. Fokusirali su se na tri glavne aktivnosti za koje se smatra da su najvažnije u pogledu projekta: koncentracija, saradnja i kontemplacija.

Zalažu se da prostorije za koncentraciju budu regulisane strogim radnim protokolima (npr. nema razgovora mobilnim telefonima ili glasnih razgovora, kao u čitaonici). Ovi prostori treba da se nalaze daleko od bučnih prostorija kao što su kuhinje i kafei, kopirnice i prostorije za okupljanje.

Takođe, treba da budu opremljene različitim tipovima nameštaja sa mehanizmima za podešavanje kako bi se nameštaj prilagođavao različitim radnim zadacima. Prirodno osvetljenje trebalo bi da se koristi u prostorijama za koncentraciju gde god je to moguće, sa zavesama i roletnama za regulisanje količine svetlosti.

Svetlo na stolu posebno je važno za oči koje stare i za čitanje štampanog materijala, a blaže je i prijatnije na nivou prostorije određene za koncentraciju. RCA predlaže i sisteme za maskiranje zvuka kako bi se smanjila buka.

*Naziv članka je izmenjen 29. marta 2014. – umesto „Koncentracija“, pisalo je „Kontemplacija“. Kontemplacija pripada drugom delu. Izvinjavamo se zbog greške