Devica

Devica je poslednji znak prve polovine Zodijaka i vezuje se za celovitost. Pošto je zemljani znak, ta celovitost predstavlja zaokruženost materijalnog sveta. 

Devica ima potrebu da sredi i uredi kako sebe, tako i svoje okruženje. Ona će iskoreniti nepotrebno kako bi se fokusirala na ono što je korisno.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ona je poslednji znak prve polovine Zodijaka i vezuje se za celovitost. Pošto je zemljani znak, ta celovitost predstavlja zaokruženost materijalnog sveta. Da bi svet funkcionisao, potreban je svakodnevni rad. A svakodnevni rad se bolje obavlja kada steknemo rutinu.

Isto je i sa ljudskim telom – potrebno je da se pazi, čisti, neguje, da postoje ustaljene navike koje nam pomažu da ostanemo zdravi. To je briga Device: dobro funkcionisanje materijalnog sveta, bilo onog koji nas čini ljudima, bilo onog koji nas okružuje. Sve što je sa tim povezano, njen je domen.

Za pravilno funkcionisanje, važni su detalji. Za dobru organizaciju, prvo treba utvrditi šta ne funkioniše kako treba. Da bi se to utvrdilo, potrebna je dobra analiza. Majstor je u analiziranju, ali to analiziranje drugima ponekad izgleda kao sitničarenje. Njeni zaključci, doneseni bez zadnje namere već isključivo u cilju boljeg funkcionisanja sistema, ponekad izgledaju kao kritizerstvo.

A njoj je cilj pre svega da uspostavi dobar sistem, dobru organizaciju, da uredi postojeće – sve ono što je prikupljeno u delu Zodijaka koji joj prethodi i da postavi osnovu za delovanje budućeg – svega onoga što treba steći kroz znake Zodijaka koji dolaze nakon nje. Ona drugima čini uslugu i za nju je ta njena uloga veoma važna.

Ona je spremna da svoje potrebe i želje stavi u drugi plan, kako bi pomogla drugima. Ali ona često deluje usamljeno. To nije zato što joj drugi ne odgovaraju, nego zato što joj je bitno da završi ono što je potrebno, a koncentrisani rad je lakše obavljati van gužve.