Početna Magazin Godine Društvo Demografska slika Afrike (2): Četiri demografske grupe zemalja

Demografska slika Afrike (2): Četiri demografske grupe zemalja

U skoro 80% afričkih zemalja još nema naznaka završetka tranzicije ka niskoj stopi priraštaja i niskoj stopi smrtnosti – nasuprot prethodnom viđenju demografske situacije od strane UN.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Od istraživanja Ujedinjenih nacija 2010. godine, za četiri godine 17 afričkih zemalja (od ukupno 53 zemlje – bez Južnog Sudana), koje obuhvataju polovinu stanovništva kontinenta, prijavile su veći prirodni priraštaj nego što je stajalo u proceni UN.

Svega četiri države, koje predstavljaju 14% stanovništva kontinenta, imale su priraštaj manji od očekivanog, ali u svakoj drugoj među njima pad priraštaja se usporava, a u nekim slučajevima je već i zaustavljen.

Koristeći poslednje podatke istraživači su (Demografska slika Afrike (1):) „podelili“ kontinent u četiri grupe (vidi mapu pored):

  • prva grupa (13 zemalja, 22% stanovništva kontinenta) – zemlje sa manje od četvoro dece po ženi koje su u granicama održivog rasta; sve se nalaze na severu ili jugu kontinenta, ili na ostrvima (Sejšeli, Kejp Verde, Mauricijus)
  • druga grupa (15 zemalja, 22% stanovništva kontinenta) – od četvoro do petoro dece; ova grupa beležila je drastičan pad priraštaja koji se zatim zaustavio; ovde se nalaze neke, od nedavno, ekonomski najuspešnije zemlje kontinenta (Gana, Ruanda i Etiopija), ali i nekoliko u veoma teškom položaju (Centralnoafrička Republika, Zimbabve)
  • treća grupa (16 zemalja, 37% stanovništva kontinenta) – od petoro do šestoro dece; u ovu grupu spada i „afrički džin“ – Nigerija, sa svojih 170 miliona stanovnika; demografska kretanja su još uvek neizvesna za prognoziranje jer je tek slabo primetan pad priraštaja
  • četvrta grupa (9 zemalja, 19% stanovništva kontinenta) – priraštaj je, sa preko šestoro dece po majci na nivou iz 1960-ih; ovde spada i Niger sa 7,5 dece po ženi (što je najveća stopa priraštaja na svetu).
Kada se posmatraju poslednje tri grupe vidi se da 78% Afrikanaca živi u zemljama u kojima još nema naznaka završetka tranzicije ka niskoj stopi priraštaja i niskoj stopi smrtnosti (što su karakteristike koje odlikuju ostatak sveta). Iz toga jasno sledi da su pogrešne pretpostavke da afrički kontinent ide ka svetskom demografskom trendu.