Početna Magazin Godine Društvo Demografska slika Afrike (2): Četiri demografske grupe zemalja

Demografska slika Afrike (2): Četiri demografske grupe zemalja

U skoro 80% afričkih zemalja još nema naznaka završetka tranzicije ka niskoj stopi priraštaja i niskoj stopi smrtnosti – nasuprot prethodnom viđenju demografske situacije od strane UN.

Od istraživanja Ujedinjenih nacija 2010. godine, za četiri godine 17 afričkih zemalja (od ukupno 53 zemlje – bez Južnog Sudana), koje obuhvataju polovinu stanovništva kontinenta, prijavile su veći prirodni priraštaj nego što je stajalo u proceni UN.

Svega četiri države, koje predstavljaju 14% stanovništva kontinenta, imale su priraštaj manji od očekivanog, ali u svakoj drugoj među njima pad priraštaja se usporava, a u nekim slučajevima je već i zaustavljen.

Koristeći poslednje podatke istraživači su (Demografska slika Afrike (1):) „podelili“ kontinent u četiri grupe (vidi mapu pored):

  • prva grupa (13 zemalja, 22% stanovništva kontinenta) – zemlje sa manje od četvoro dece po ženi koje su u granicama održivog rasta; sve se nalaze na severu ili jugu kontinenta, ili na ostrvima (Sejšeli, Kejp Verde, Mauricijus)
  • druga grupa (15 zemalja, 22% stanovništva kontinenta) – od četvoro do petoro dece; ova grupa beležila je drastičan pad priraštaja koji se zatim zaustavio; ovde se nalaze neke, od nedavno, ekonomski najuspešnije zemlje kontinenta (Gana, Ruanda i Etiopija), ali i nekoliko u veoma teškom položaju (Centralnoafrička Republika, Zimbabve)
  • treća grupa (16 zemalja, 37% stanovništva kontinenta) – od petoro do šestoro dece; u ovu grupu spada i „afrički džin“ – Nigerija, sa svojih 170 miliona stanovnika; demografska kretanja su još uvek neizvesna za prognoziranje jer je tek slabo primetan pad priraštaja
  • četvrta grupa (9 zemalja, 19% stanovništva kontinenta) – priraštaj je, sa preko šestoro dece po majci na nivou iz 1960-ih; ovde spada i Niger sa 7,5 dece po ženi (što je najveća stopa priraštaja na svetu).
Kada se posmatraju poslednje tri grupe vidi se da 78% Afrikanaca živi u zemljama u kojima još nema naznaka završetka tranzicije ka niskoj stopi priraštaja i niskoj stopi smrtnosti (što su karakteristike koje odlikuju ostatak sveta). Iz toga jasno sledi da su pogrešne pretpostavke da afrički kontinent ide ka svetskom demografskom trendu.