Danas preliminarna rang-lista za odlazak u banje

Preliminarna rang-lista za odlazak penzionera u banje biće objavljena danas, 1. marta 2024. godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Preliminarna rang-lista za odlazak korisnika penzija u banje biće objavljena na oglasnim tablama udruženja penzionera i u filijalama Fonda.

Pre formiranja konačne rang-liste, penzioneri imaju pravo na prigovor. Prigovori nadležnoj komisiji mogu se podneti u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli. Dakle, ove godine se prigovori podnose od 4. do 8. marta.

Komisija mora da razmotri podnete prigovore i obavesti podnosioce u roku od pet dana. U obavezi su da, u ovom roku, utvrde konačnu rang-listu penzionera koji su ostvarili pravo na besplatnu banju. Konačna rang-lista će biti objavljena 14. marta 2024. godine.

Po objavljivanju konačne rang-liste, Fond PIO će rehabilitacionim centrima dostavljati spiskove korisnika koji su ostvarili pravo. Zatim, iz RH centara pozivaju korisnike kako bi sa njima dogovorili termin boravka. Očekuje se da prvi penzioneri budu upućeni na banjski oporavak već krajem marta.

Fond će slati pisana obaveštenja penzionerima koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju. Biće im poslata i obaveštenja o spisku oblasti iz kojih se pruža rehabilitacija i specifikaciji usluga koje će im obavezno biti pružene prilikom korišćenja rehabilitacije.

Rehabilitacija penzionera u banjama

Korisnik penzije se na rehabilitaciju upućuje prema iskazanoj želji, ali u skladu sa smeštajnim kapacitetima ustanove. Neophodno je, naravno, da ta ustanova nije kontraindikovana njegovoj medicinskoj dokumentaciji.

Fond PIO snosi troškove rehabilitacije korisnika penzije u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine u jednoj od 25 banja. To podrazumeva usluge smeštaja i punog pansiona. Takođe snosi putne troškove u visini cene autobuske, odnosno vozne karte II razreda, kao i troškove smeštaja i prevoza pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima.

Svakom korisniku je obezbeđen lekarski pregled prilikom prijema sa formiranjem istorije bolesti. Fond PIO plaća i EKG, osnovne i ciljane laboratorijske analize, redovne lekarske vizite svakog radnog dana, prisustvo dežurnog lekara posle podne, noću i neradnim danima. Obuhvaćene su i sve terapijske procedure iz oblasti iz kojih se pružaju usluge – najmanje tri vrste terapija. Na kraju se izdaje otpusna lista.

Sredstva koja Fond PIO izdvaja

Fond PIO se u svom obaveštenju ponovo pohvalio kako su sredstva koja se izdvajaju za društveni standard penzionera za čak 77 odsto su veća u odnosu na 2023. godinu. Za finansiranje oporavka penzionera u banjama izdvaja se 85 odsto. To je nominalno 1,05 milijardi dinara, od ukupno izdvojenih 1,24 milijarde dinara sredstava za unapređenje društvenog standarda u ovoj godini.

Na taj način će Fond tokom ove godine  moći da uputi oko 21.500 penzionera na besplatnu rehabilitaciju. To je, naglašavaju, najveći broj do sada.

Na konkurs Fonda PIO za besplatne banje prijavilo se oko 60.000 korisnika.