Početna Magazin Godine Društvo Da li je EU protiv svojih radnika? (2) – Ne, evropsko pravo je izvor njihove zaštite

Da li je EU protiv svojih radnika? (2) – Ne, evropsko pravo je izvor njihove zaštite

Profesor radnog prava Mišel Mine je optimista po pitanju pozitivne uloge evropskog prava u radničkim pravima. „Tvrdim da je evropsko pravo važan izvor zaštite radnika.“

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sonia For u tekstu za francuski Libération sa svojim sagovornicima razmatra da li zakonodavstvo Evropske unije štiti radnike. Profesor radnog prava na CNAM Mišel Mine je optimista po pitanju pozitivne uloge evropskog prava u radničkim pravima. „Tvrdim da je evropsko pravo važan izvor zaštite radnika.“

Borba protiv diskriminacije između muškaraca i žena odličan je primer. „Rudi zakon* iz 1983. godine je zapravo prenet u Francusku iz direktiva iz 1975. i 1976. godine o jednakosti naknade za rad i jednakog tretmana muškaraca i žena. Direktive su omogućile francuskom sudiji da se osloni na novo pravo.“

Kao primer, profesor navodi slučaj AFPA (organizacija za stručno obrazovanje). Radnica koja se zaposlila kao stenograf i koja je napredovala u okviru preduzeća nije imala istu platu kao njene kolege muškarci koji su diplomirali. Oni su, međutim, obavljali isti posao na istom položaju.

Godine 2008, Vrhovni sud Francuske naložio je AFPA da isplati 260.000 evra na ime zaostalih plata ovoj ženi, oslanjajući se na evropsku sudsku praksu. „Evropski zakon zahteva činjenice„, objašnjava Mišel Mine. „Ako poslodavac ne može da dokaže da bivši daktilograf ne radi podjednako dobro, onda on mora da obezbedi jednake naknade.“

U ovakvim slučajevima, evropska prizma osvetljava uobičajene rodne stereotipe. „Ona se zasniva na objektivnom (može li poslodavac da opravda razliku u tretmanu?), a ne na subjektivnom kao u francuskom pravu (da li je poslodavac želeo da naudi zaposlenom?)„, objašnjava profesor radnog prava. Represiju zamenjuje nedostatak pune naknade. Osoba se stavlja u situaciju u kojoj bi ona mogla da bude da nije bila diskriminisana.“

*Rudi zakon je zakon od 13. jula 1983. godine br. 83-635 francuskog zakonodavstva, nazvan po ministarki za prava žena Ivet Rudi o profesionalnoj jednakosti između muškaraca i žena