Početna Vesti Crnogorski penzioneri će učiti rad na računaru

Crnogorski penzioneri će učiti rad na računaru

Crnogorski penzioneri će učiti rad na računaru

Vlada Crne Gore novim strateškim dokumentom planira da građane starije od 65 godina obuči u oblasti informatičke pismenosti, prenosi RTCG.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaTore Vefferstad, Lovćen

Predlogom strategije razvoja socijalne zaštite za stara lica, čiji je autor Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, predviđeno je da stariji građani ove zemlje prođu kroz programe „unapređenje kompetencija za samostalni život i donošenje odluka zasnovanih na informacijama“.

U skladu sa tim, planirano je da se u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i Zavodom za školstvo razviju programi obrazovanja za pripadnike trećeg doba, te da se radi na unapređenju informatičke pismenosti starijih lica, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, privrednim društvima i obrazovnim institucijama.

Rezultati Zavoda za statistiku (MONSTAT) o popisu stanovništva Crne Gore iz 2011. godine pokazali su nastavak trendova starenja crnogorskog stanovništva.

U Crnoj Gori je 2011. godine bilo 620.029 stanovnika, a prosečna starost je 37 godina. Prema popisu iz 1921. godine u Crnoj Gori je bilo svega 18.791 osoba ili šest odsto starijih od 65 godina.

Broj starih u Crnoj Gori iz godine u godinu je rastao. Godine 1991. bilo je 50.603 starijih od 65 godina, odnosno 8,23 odsto, dok je na popisu 2011. godine registrovano 113.465 starijih ili 18,3 odsto. Procenjuje se da će do 2050. godine u Crnoj Gori biti preko 150.000 starijih od 65 godina.

Predsednika Partije udruženih penzionera i invalida Vojin Vuletić kaže da su stariji sa školom završili, ali da ih je aktuelni režim naterao da sada uče kako preživjeti u ekstremnim uslovima. On naglašava da pre nego što stare vrate u škole, država treba da im obezbedi dostojne penzije, da ne bi išli gladni na časove.

„Prioritet bi uvijek trebalo da bude jačanje ekonomske snage penzionera, kada su ekonomski jaki, penzioneri će naći sebi zanimaciju i razonodu. U redu je obučavati nekog, ali ja mislim da bi akcenat trebalo da bude na mlađe da oni znaju više stvari. Treba i stare učiti novim tehnikama, ali prvo i osnovno je obezbijediti im da mogu da žive od penzija“, rekao je Vuletić za podgorički list Dan.