Početna Magazin Godine Društvo Bugarska traži spas u zapošljavanju žena, starih i Roma

Bugarska traži spas u zapošljavanju žena, starih i Roma

Svetska banka: prilika postoji i u zapošljavanju radne snage koja je do sada mahom bila van tokova ekonomije: žena, starijih i romske populacije

Svetska banka procenjuje da će Bugarska biti zemlja sa najvećim padom broja radno sposobnog stanovništva do 2050. godine – svaki treći stanovnik imaće preko 65 godina, i tek svaki drugi biće radno sposoban.

Bugarski političari rade sa Svetskom bankom na stvaranju zakonodavnog okvira koji treba da ublaži posledice ovakvog demografskog kretanja.

Godine 2013, objavljen je i Izveštaj o ekonomskom uticaju na starenje stanovništva: Opcije za Bugarsku (PDF, 132 strane), u kome je kao ključna posledica izdvojen manji priliv u bugarsku ekonomiju što znači da će biti i manji ekonomski rast, ali i povećan pritisak na zdravstveni sektor. Ovo će pratiti niži standard, naročito za starije stanovništvo.

Kao rešenja ističu se inovacije, povećanje produktivnosti, uz održavanje nivoa kapitala, rada i drugih imputa. Pored toga, „prilika postoji i u zapošljavanju radne snage koja je do sada mahom bila van tokova ekonomije: žena, starijih i romske populacije“.

Kada je reč o osiguravanju održivog javnog duga, predložena strategija ima dve komponente: održiv penzioni sistem i efikasnija potrošnja u sektoru zdravstva uz bolju uslugu za stanovništvo koje stari kako bi se obezbedio odgovarajući životni standard. Važan deo slagalice je i dugoročni plan nege starih u privatnom i javnom sektoru, sa fokusom na zajednicu i kućnu negu.