Početna Magazin Godine Društvo Bugarska traži spas u zapošljavanju žena, starih i Roma

Bugarska traži spas u zapošljavanju žena, starih i Roma

Svetska banka: prilika postoji i u zapošljavanju radne snage koja je do sada mahom bila van tokova ekonomije: žena, starijih i romske populacije

Svetska banka procenjuje da će Bugarska biti zemlja sa najvećim padom broja radno sposobnog stanovništva do 2050. godine – svaki treći stanovnik imaće preko 65 godina, i tek svaki drugi biće radno sposoban.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Bugarski političari rade sa Svetskom bankom na stvaranju zakonodavnog okvira koji treba da ublaži posledice ovakvog demografskog kretanja.

Godine 2013, objavljen je i Izveštaj o ekonomskom uticaju na starenje stanovništva: Opcije za Bugarsku (PDF, 132 strane), u kome je kao ključna posledica izdvojen manji priliv u bugarsku ekonomiju što znači da će biti i manji ekonomski rast, ali i povećan pritisak na zdravstveni sektor. Ovo će pratiti niži standard, naročito za starije stanovništvo.

Kao rešenja ističu se inovacije, povećanje produktivnosti, uz održavanje nivoa kapitala, rada i drugih imputa. Pored toga, „prilika postoji i u zapošljavanju radne snage koja je do sada mahom bila van tokova ekonomije: žena, starijih i romske populacije“.

Kada je reč o osiguravanju održivog javnog duga, predložena strategija ima dve komponente: održiv penzioni sistem i efikasnija potrošnja u sektoru zdravstva uz bolju uslugu za stanovništvo koje stari kako bi se obezbedio odgovarajući životni standard. Važan deo slagalice je i dugoročni plan nege starih u privatnom i javnom sektoru, sa fokusom na zajednicu i kućnu negu.