Društvo Magazin Godine Srbija

Budžetska linija 481 – Ko dobija 58 miliona evra iz budžeta namenjenih za NVO?

Organizacije civilnog društva dobijaju najmanje novca iz budžeta. Najviše odlazi verskim organizacijama, sportskim klubovima i političkim strankama.

Budžetskom linijom 481 – dotacije nevladinim organizacijama, Republika Srbija svake godine finansira projekte nevladinih organizacija. U budžetu za 2014. godinu određeno je 6,7 milijardi dinara (oko 58 miliona evra) na ime budžetske linije 481.

– Stiče se utisak da organizacije civilnog društva iz budžeta dobijaju mnogo novca. To nije tačno. Organizacije civilnog društva dobijaju najmanje novca iz budžeta. Najviše odlazi verskim organizacijama (Srpska pravoslavna crkva dobija najviše), zatim, sportskim klubovima i političkim strankama. Sve te organizacije potpadaju pod budžetsku liniju 481 – kaže Aleksandar Bratković, Direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS).

Prema budžetu za 2014. godinu budžetska linija 481 raspoređena je na sledeći način:

 • 30% – sport (2.010 miliona dinara, 17,33 miliona evra)
 • 18% – parlamentarne stranke (1.203,6 miliona dinara, 10,4 miliona evra, 18%)
 • 12,5% – crkve (841,5 miliona dinara, 7,25 miliona evra)
 • 0,6% – dvorski kompleks na Dedinju (40 miliona dinara, 345.000 evra)
 • 0,08% – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (5.442.000 miliona, 46.550 evra).
Koliko dobijaju crkve? 
 • Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije – 52.000.000 dinara (450.000 evra)
 • Zaštita verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta – 155.000.000 dinara (1,35 miliona evra)
 • Podrška srednjem teološkom obrazovanju – 122.000.000 dinara (1 milion evra)
 • Podrška visokom teološkom obrazovanju – 58.000.000 dinara (450.000 evra)
 • Pomoć za gradnju i obnovu verskih objekata – 175.000.000 dinara (1,5 miliona evra)
 • Pomoć sveštenstvu i monaštvu na KiM – 62.000.000 dinara (534.482 evra)
 • Pomoć sveštenicima, monasima i verskim službenicima – 45.000.000 dinara (388.000 evra)
 • Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike – 102.500.000 dinara (885.000 evra)
 • Manastir Hilandar – 70.000.000 dinara (600.000 evra).
Više detalja pročitajte na sajtu Teleprompter.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija