Brojevi telefonskih centara za psihološku pomoć starijim i osobama sa invaliditetom

Crveni krst Srbije je organizovao linije za pružanje prve psihološke pomoći na daljinu starijim osobama i osobama sa invaliditetom. Objavljeni su brojevi telefonskih centara putem kojih svaka starija i osoba sa invaliditetom može naći potrebnu pomoć.

Crveni krst Srbije je uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta razvio trogodišnji regionalni projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“.

Krajem marta, kao što je Penzin već pisao, počelo je sa otvaranjem telefonskih centara namenjenih pružanju psihološke prve pomoći, informacija i psihosocijalne podrške. Ciljna grupa su prevashodno starije osobe i osobe sa invaliditetom kojima je takva pomoć potrebna.

Telefonski centri se nalaze u Beogradu (Čukarica), Subotici, Nišu i Kragujevcu. Radom ovih kol-centara upravljaju ogranci Crvenog krsta Srbije u navedenim opštinama/gradovima. Svim osobama sa invaliditetom, kao i članovima njihovih porodica ili asistentima, uslugu podrške će pružati Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije -NOOIS. NOOIS je krovna organizacija koja predstavlja preko 870.000 osoba sa invaliditetom i njihove zajedničke interese, akcije i inicijative.

Edukovani stručnjaci i volonteri su zaposleni u telefonskim centrima. Oni su prošli obuke iz prve psihološke pomoći koje je realizovao Crveni krst Srbije. Pre svega će davati osnovne informacije, ali baviće se i razgovorima o strahu, brizi ili teskobi u vezi sa pandemijom, imunizacijom i merama zaštite.

Brojevi telefonskih centara za pružanje psihološke pomoći
starijim osobama i osobama sa invaliditetom

  • U Crvenom krstu Subotica telefonski centar „Linija podrške“ pruža usluge preko broja 024/621-104 svakog radnog dana od 9 do 13 časova
  • U Crvenom krstu Kragujevac telefonska linija pod nazivom „Dobri telefon“ pruža usluge preko broja 034/364-330 svakog radnog dana od 10 do 14 časova
  • NOOIS pruža usluge prve psihološke pomoći svakog radnog dana od 19 do 23 časa preko telefonskog broja 061/685- 06-74
  • U Crvenom krstu Niš telefonski centar pruža usluge preko broja 018/511-319 svakog radnog dana od 9 do 13 časova
  • U Crvenom krstu Čukarica ova usluga se pruža preko broja 011/3556-652 svakog radnog dana od 9 do 14 časova

Akcenat je stavljen na zaštitu mentalnog zdravlja i izgradnju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Fokus je na prevazilaženju izazova sa kojim su suočeni tokom pandemije, a to su najčešće usamljenost, izolovanost, nedostatak informacija i komunikacije. Takve situacije mogu dovesti do pogoršanja mentalnog zdravlja. Zato su osnovni zadaci zaposlenih i volontera da:

  • pruže psihološku prvu pomoć starijim osobama i osobama sa invaliditetom i njihovim neformalnim negovateljima kojima je ta vrsta pomoći potrebna
  • pruže relevantne, tačne i neophodne informacije vezane za epidemiju, mere zaštite, imunizaciju, ali i zaštitu od nasilja kroz pružanje informacija o službama koje pružaju podršku i zaštitu, i pronalaženje podrške u slučaju nasilja, zaštitu mentalnog zdravlja i pronalaženje profesionalne podrške onda kada je to potrebno
  • upute korisnike na stručne i profesionalne službe podrške kada se proceni da je to neophodno. Na ovaj način Crveni krst će olakšati pristup pravima i povezati građane sa institucijama.

Aplikacija Crvenog krsta Srbije „Razgovarajmo“

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Crveni krst Srbije od prošle godine ima onlajn uslugu psihosocijalne podrške građanima i građankama. Uslugu koriste ne samo vulnerabilne grupe, već i volonteri i zaposleni na celoj teritoriji Republike Srbije.

Uz pomoć aplikacije „Razgovarajmo“ moguće je stupiti u kontakt sa zaposlenima ili volonterima. Sve osobe kojima je potrebna podrška, razgovor ili imaju pitanje za psihologa, mogu se služiti ovom aplikacijom. Očito je da je ova kriza uticala na živote ljudi, pa je cilj da se ovakvom podrškom pomogne ljudima u oporavku. Jačanjem kapaciteta za prevazilaženje stresa bi se poboljšala psihosocijalna dobrobit pojedinca i zajednice u celini.

Izvor: Crveni krst Srbije