Ekonomija Magazin Godine

Bankarski sefovi: od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara mesečno

Politika piše o cenama i ponudi banaka za uslugu “fioke privatnosti” – bankarskih sefova za odlaganje dragocenosti građana ili pravnih lica. Predstavnici banaka kažu da su sefovi oduvek “popularni”.

Uslovi su svuda slični: Korisnik sefa sa bankom zaključuje poseban ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja sefa. Ugovor se zaključuje na određeni rok, koji ne može da bude kraći od mesec dana. Sefom može da se raspolaže lično, preko jednog ili više ovlašćenih lica.

U njemu mogu da se čuvaju dragocenosti, vrednosni papiri, dokumenta, umetničke slike, nakit, a ne smeju da se drže zapaljivi i eksplozivni predmeti i stvari, bilo šta što može da ugrozi sigurnost drugih klijenata, zaposlenih i prostorija banke ili ošteti sefove i njihov sadržaj.

Cene zakupa sefova, zavisno od veličine i lokacije, u Komercijalnoj banci iznose od 200 do 815 dinara za fizička lica, odnosno od 250 do 995 za pravna lica mesečno. U Rajfajzen banci se plaća kvartalno, od 1.920 dinara za najmanje sefove, pa do 9.600 dinara za najveći. U Unikredit banci naknada je u rasponu od 3.500 do 6.000 dinara godišnje, uz depozit od 25 evra koji se vraća prilikom otkaza zakupa sefa.

Banka Inteza izdaje sefove na jedan, tri, šest ili 12 meseci: jednomesečni najam sefa sa mehaničkom bravicom je 400 dinara za najmanji, a 1.000 dinara za najveći, a sa elektronskom bravom je 600 dinara, odnosno 1.400 dinara.

Sefove za iznajmljivanje ne nude Sosijete ženeral banka i Eurobanka EEFG, zaključuje Politika.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija